vrijdag, 2. oktober 2020 - 13:01 Update: 02-10-2020 13:07

Energiehub Geertruidenberg in beeld voor Noordzee-wind

hoogspanningsmasten-elektriciteit-energiehub
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Geertruidenberg/Den Bosch

Het Amergebied in Geertruidenberg is in beeld als locatie om elektriciteit van windturbines op de Noordzee te koppelen aan het Nederlandse hoofdnetwerk. Dit heeft de provincie Noord-Brabant bekendgemaakt.

Convertorstation in Geertruidenberg of Borssele

TenneT, eigenaar van het hoogspanningsnet, gaat een zogeheten converterstation met bijbehorende kabels naar de Noordzee bouwen in Geertruidenberg of Borssele. In een advies aan TenneT over deze investering bepleit een groot aantal Brabantse partijen het belang van het Amergebied als energiehub van de toekomst.

8,5% van de nationale elektriciteitsvraag

In de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en aanliggende regio als De Drechtsteden, wonen 2 miljoen mensen en zijn 130.000 bedrijven actief. Samen zijn die goed voor 8,5% van de nationale elektriciteitsvraag. Deze elektriciteitsvraag zal als gevolg van een groei van de economie, de groei van het aantal woningen en een verschuiving in energievraag blijven groeien. Met haar locatie direct aan het landelijk hoofdnetwerk voor elektriciteit en de grote en groeiende energiebehoefte in de directe omgeving, is het Amergebied uiterst geschikt voor het aankoppelen van 2 GW (goed voor ruim ~3 miljoen huishoudens) aan vermogen van het toekomstig Noordzee-windpark IJmuiden VER Alpha.

Groene waterstof

De koppeling met het Noordzee-windpark past niet alleen goed bij de toekomstvisie van RWE, de eigenaar van de Amercentrale en omliggende gronden, maar ook bij die van de lokale overheden in Noord-Brabant. De grote hoeveelheid elektriciteit kan de basis vormen voor de productie van groene waterstof. Waterstof is een belangrijke basis voor een groene economie. Het is geschikt als energieopslag, als brandstof voor bijvoorbeeld de binnenvaart of logistieke sector en als duurzame bouwsteen voor de procesindustrie. De plannen voorzien ook in de nuttige toepassing van de restwarmte die vrijkomt bij waterstofproductie. Deze restwarmte kan worden ingezet in het bestaande warmtenetwerk, waarop 45.000 huishoudens zijn aangesloten in onder andere Breda en Tilburg.

Amergebied

Het Amergebied is, samen met Moerdijk, strategisch gelegen tussen de haven van Rotterdam en de industriegebieden bij Chemelot/Venlo en Düsseldorf/Duisburg. Via binnenvaart of buisleidingen kan met het Amergebied de rol van energiehub verder worden ingevuld. Een plek waar verschillende vormen van energie kunnen worden uitgewisseld (elektriciteit, warmte) of waar energie uit elektriciteit kan worden omgezet in een energiedrager als waterstof of voor het CO2-vrij produceren van producten voor de procesindustrie. De ambitie is om met Geertruidenberg/Moerdijk aan te sluiten bij onder andere het RH2INE-initiatief dat beoogt een duurzame grondstof-infrastructuur op te zetten voor de industrie.

Energiehub

Een groot aantal Brabantse partijen zet zich in om het Amergebied om te vormen tot energiehub van de toekomst. Dit zijn de provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant, de gemeenten Geertruidenberg, Tilburg en Breda en energiebedrijf RWE. Zij zien de aankoppeling van het Noordzee-windpark als een unieke kans om de al bestaande ambities in het Amergebied verder te versterken, zonder extra belasting op het omliggende gebied. Daarnaast zien zij een aankoppeling van het Noordzee-windpark als een belangrijke stimulans voor de regio voor de ontwikkeling van een groene, duurzame economie.