zondag, 18. oktober 2020 - 11:27

Rutte neemt verantwoordelijkheid vakantie koning

Foto van Mark Rutte | Min. Alg. Zaken
Foto: Min. Alg. Zaken
Den Haag

Premier Rutte zegt in een reactie op de vakantie van de koning de volledige verantwoordelijkheid te nemen. Hij wist van de vakantieplannen van de Oranjes en had dit moeten voorkomen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Rutte een verkeerde inschatting te hebben gemaakt.

‘In het algemeen behoren reizen naar het buitenland van de Koning die geen onderdeel uitmaken van zijn publieke functie, tot zijn persoonlijke levenssfeer die wordt gewaarborgd door de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Ten aanzien van artikel 41 Grondwet geldt daarbij het voorbehoud dat het openbaar belang in acht wordt genomen. De minister-president beoordeelt of dit het geval is en verstrekt informatie indien het openbaar belang aan de orde is. Ik heb te laat beseft, zeker na de persconferentie van dinsdagavond 12 oktober jl., dat de voorgenomen vakantie, die paste binnen de voorschriften, niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen. Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid.’

Categorie:
Provincie: