maandag, 18. januari 2021 - 14:27 Update: 18-01-2021 15:15

Geld uit Den Haag voor aanpak verontreinigde bodem Utrechtse Griftpark

grijper-grondstof
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Om de verontreinigde bodem van het Utrechtse Griftpark verder aan te pakken trekt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 2,8 miljoen euro uit. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag.

Bacteriepopulatie

Met het geld van het Rijk kan de gemeente Utrecht aanvullend onderzoek doen naar een in 2017 ontdekte bacteriepopulatie die de bodem van het park op een natuurlijke manier schoonmaakt. En worden er nieuwe technieken getest zodat het ook op andere plekken in Nederland makkelijker wordt om vervuilde grond schoon te maken.

Betere en schonere technieken

Staatssecretaris Van Veldhoven 'We willen milieuvervuiling in de toekomst voorkomen in plaats van achteraf moeten herstellen. Daar zijn we steeds beter in, met bijvoorbeeld strengere vergunningen voor het lozen van schadelijke stoffen, maar ook door betere en schonere technieken. En het verbieden van het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals PFAS. Daar waar de bodem in Nederland in de geschiedenis al erg vervuild is geraakt, helpen we gemeenten deze schoon te maken, schoon te houden en vooruit te kijken. Utrecht is het schoolvoorbeeld van een succesvolle bodemaanpak waar heel Nederland van profiteert. Dat is belangrijk, want schone grond is goed voor mens en milieu.'

Oude gasfabriek

De bodem van het Griftpark is vervuild geraakt door een oude gasfabriek die in de jaren ’60 is gesloopt. Toen het gebied in de jaren ‘90 een park werd, is de gemeente Utrecht gestart met de aanpak van de bodem door vuil grondwater omhoog te pompen en te zuiveren. Dit permanente proces kost niet alleen geld en energie, ook de zuiveringsapparatuur is na bijna 30 jaar aan vervanging toe.

Bacteriën

Om niet eeuwig deze manier van schoonmaken te hoeven voortzetten, wordt door de gemeente Utrecht ingezet op biologische afbraak door bacteriën. In 2017 is in de ondergrond van het Griftpark een bacteriepopulatie ontdekt die de bodemverontreiniging van het park afbreekt. Met de steun van staatssecretaris Van Veldhoven kan de gemeente deze schoonmaakmethode verder onderzoeken en kan de eeuwigdurende nazorg voor het Griftpark worden teruggebracht of zelfs helemaal worden afgebouwd. Dit jaar starten op het terrein van het Griftpark verschillende pilots naar de biologische afbraak met bacteriën.

Nieuwe natuurlijke schoonmaakmethode

Eelco Eerenberg, wethouder Milieu in Utrecht: 'Hoe fantastisch zou het zijn dat door een bacteriegroep die in het Griftpark is ontdekt, we straks een nieuwe natuurlijke schoonmaakmethode vinden om vervuilde grond aan te pakken. En dat daardoor andere gemeenten ook kunnen profiteren om hun vervuilde grond op een verantwoorde biologische én goedkopere manier schoon te maken.'

Bodemaanpak

De financiële steun aan de gemeente Utrecht komt voort uit de afspraken die in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 tussen Rijk en medeoverheden zijn gemaakt. Daarin heeft de overheid met de koepels VNG, IPO en UvW afspraken gemaakt over onder meer de financiering van bodemsaneringsprojecten. In totaal is hier in de periode tussen 2016-2020 ruim 500 miljoen euro voor vrijgemaakt. Het ministerie van IenW is in gesprek met gemeenten en regio’s om deze afspraken te vernieuwen voor de komende jaren.

Categorie:
Provincie: