maandag, 14. juni 2021 - 21:56 Update: 14-06-2021 22:16

Alles over Public Affairs

krant-internet
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Misschien heb je de woorden Public Affairs en lobbyen wel eens voorbij zien komen, maar weet je niet precies wat het is en wat je ermee kan. Een Public Affairs professional is een spil tussen de organisatie, de overheid en andere stakeholders en de media en is verantwoordelijk voor de verspreiding van zakelijke informatie en strategisch communicatieadvies. Wil je graag meer weten over Public Affairs en lobby? Hieronder lees je er alles over.

Public Affairs, wat is dat?

Public Affairs is een strategisch middel van organisaties om invloed uit te oefenen op kansen en bedreigingen die voortkomen uit de politiek-maatschappelijke discussie.
Om strategische keuzes te kunnen maken is het belangrijk om te weten welke stakeholders zich bezighouden met de politieke besluitvorming. Dit zijn alle groepen of personen die belang hebben bij de uitkomst van de besluitvorming. Dit kunnen parlementsleden, ambtenaren van de gemeente, aandeelhouders, klanten of beroepsverenigingen zijn. Een Public Affairs professional probeert invloed uit te oefenen op deze besluitvorming. 

Wat zijn de taken van een Public Affairs professional?

Als Public Affairs professional bouw je aan relaties tussen je organisatie en de beleidsmakers waar je organisatie mee te maken heeft. Een Public Affairs professional vertrekt informatie en de invalshoeken van zijn organisatie aan beleidsmakers en probeert zo het beleid te beïnvloeden. De taken van een Public Affairs professional bestaan grotendeels uit belangenbehartiging, reputatie- en issuemanagement en lobbyen. Door onderwerpen die voor jouw organisatie van belang zijn onder de aandacht te brengen bouw je aan een invloedspositie voor de organisatie.

Issuemanagement

Een van de taken van een Public Affairs professional is issuemanagement. Hierbij onderzoekt hij welke verschillen van inzicht er bestaan in een discussie over een bepaald onderwerp. Issuemanagement hangt nauw samen met reputatiemanagement. Iedere belanghebbende houdt er een agenda op na, een beleid dat hij/zij graag uitgevoerd zou zien op het issue. Door te monitoren wat de standpunten zijn van andere stakeholders kan een Public Affairs professional deze proberen te beïnvloeden. 

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement zorgt ervoor dat de beeldvorming van uw organisatie bij de buitenwereld meetbaar wordt. Goed reputatiemanagement zorgt voor een goed imago en versterkt het netwerk. Het maakt de organisatie minder kwetsbaar voor negatieve publiciteit. Als stakeholders een positief gevoel hebben over de organisatie zullen ze makkelijker met je in gesprek gaan en je doelen ondersteunen. Het maakt de toegang tot ambtenaren een stuk makkelijker.

Lobbyen

Het beïnvloeden van politieke besluiten wordt lobbyen genoemd. Het woord stamt af van het woord ‘lobby’, de voorkamer van het parlement van het Britse Lagerhuis. Deze was bedoeld voor burgers die inspraak wilden hebben door te praten met parlementariërs, voordat er werd besloten over een wetsvoorstel. Tegenwoordig proberen organisaties door te lobbyen inspraak te krijgen bij de besluitvorming in de politiek. Het is belangrijk om dat zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces te doen, omdat er dan nog ruimte is voor creatieve ideeën. Het is ook belangrijk om met de juiste persoon in gesprek te komen. Dit hangt af van het moment in het besluitvormingsproces.

De voordelen van Public Affairs voor een organisatie

De voordelen van Public Affairs zijn groot. De invloed van een organisatie op de besluitvorming neemt toe en het versterkt daarnaast de reputatie van je organisatie. Ook vergroot het je netwerk. Public Affairs gaat vaak hand in hand met PR. Door op het juiste moment het juiste verhaal te vertellen kunnen communicatie en belangenbehartiging elkaar versterken. Via de media kan je bijvoorbeeld de publieke opinie te beïnvloeden of onderwerpen aan de kaak te stellen. Hierdoor kun je onderwerpen op, of hoger op de politieke agenda krijgen. 

PR en Public Affairs, wat is het verschil?

Bij zowel Public Affairs als bij PR probeer je een relatie op te bouwen met je publiek volgens een bepaalde strategie. Toch verschillen Public Affairs en PR wezenlijk van elkaar. Public Affairs probeert direct stakeholders te beïnvloeden door te communiceren over bijvoorbeeld de voordelen rondom een bepaald project om zo steun te winnen van de politiek of andere stakeholders. PR focust meer op de communicatie met het grote publiek en de media. PR is commerciëler en is erop gericht ervoor naamsbekendheid te creëren voor de organisatie. PR-uitlatingen kunnen verschillende doelen hebben. Het doel kan zijn om een merk te ontwikkelen of het imago van de organisatie te verbeteren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):