zaterdag, 11. september 2021 - 18:23

Gezamenlijke controle op MOB-complex

Gezamenlijke controle
Foto: Gem.. Barneveld
Voorthuizen

Bij het voormalige MOB-complex in Voorthuizen heeft zaterdag 11 september een grote gezamenlijke controle plaatsgevonden. Alle ruimtes op het complex zijn geïnspecteerd door vertegenwoordigers van politie, brandweer, douane, omgevingsdienst De Vallei, handhaving en team Veiligheid van gemeente Barneveld. De komende weken worden de resultaten van de controle uitgewerkt en opgevolgd. Waar nodig ondernemen de betrokken diensten actie.

De grootschalige controle vond plaats In het kader van de bestrijding van ondermijning. Jaarlijks organiseert de gemeente enkele van dit soort grote controles waarbij panden en bedrijven preventief worden bezocht. Het MOB-complex is een voormalig militair complex, dat nu eigendom is van de gemeente Barneveld. De ruimtes worden door een vastgoedbedrijf onderverhuurd aan diverse huurders.

Met de controle willen de gemeente en toezichthoudende instanties zicht houden op het gebruik van het complex. Doel is illegale praktijken als de opslag van drugsafval of ander criminele activiteiten te voorkomen en te ontmoedigen.

,In de gemeente Barneveld hebben we te maken met toenemende drugscriminaliteit en ondermijning. Denk aan de drugsvondst van een paar jaar gelden in Terschuur of recentere drugsafval dumpingen in Voorthuizen. We willen geen onderdak bieden aan criminelen die een gevaar vormen voor de samenleving met hun praktijken. Controles aan deze dragen bij aan het blootleggen en voorkomen van illegale praktijken”, aldus burgemeester Jan Luteijn.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: