woensdag, 17. november 2021 - 9:26

Voor 1,8 miljard euro aan levende dieren uitgevoerd

varken
Den Haag

In 2020 werd voor 1,8 miljard euro aan levende dieren ons land uitgevoerd. Duitsland en België zijn de grootste afnemers. De invoerwaarde van levende dieren bedroeg 1,1 miljard euro. Het dierentransport vindt met name over de weg plaats door (vracht)auto’s, gezamenlijk over 42 miljoen kilometer. Het CBS meldt voor het eerst cijfers over het transport van levende dieren, gecombineerd met de in- en uitvoerwaarde.

Varkens hadden met 795 miljoen euro de hoogste uitvoerwaarde, gevolgd door pluimvee met 310 miljoen euro. De uitvoer van levende dieren vindt voor het grootste deel plaats naar andere Europese landen. Met bijna 742 miljoen euro is de uitvoerwaarde voor Duitsland het hoogste. De export van varkens vormt met ruim 70 procent het overgrote deel hiervan. De uitvoerwaarde naar België (276 miljoen euro) bestaat voor bijna de helft uit de export van runderen.

Buiten Europa is de uitvoerwaarde van levende dieren naar de Verenigde Staten het hoogst. Dit land staat op de derde plaats van de ranglijst van belangrijkste uitvoerlanden. Dit komt met name door de hoge uitvoerwaarde van paarden, ezels, muildieren en muilezels (142 miljoen euro). Spanje en Italië maken de top vijf van bestemmingslanden van levende dieren compleet.

Vooral invoer van levend pluimvee

Buurlanden Duitsland en België zijn ook bij de invoer van levende dieren onze belangrijkste handelspartners. In de top tien van landen met de hoogste invoerwaarde staan alleen maar Europese landen. In 2020 was de invoerwaarde van levende dieren 1,1 miljard euro, voor het grootste deel pluimvee (601 miljoen euro). Van de invoer kwam voor 574 miljoen euro (51 procent) uit Duitsland en voor 332 miljoen euro (29 procent) uit België. Bij de invoer vanuit Duitsland komt 71 procent van de waarde voor rekening van pluimvee.

Categorie:
Provincie: