maandag, 27. december 2021 - 15:02 Update: 27-12-2021 15:11

Oud-advocaat Oscar Hammerstein geschrapt door Raad van Discipline

oscar-hammerstein-advocaat
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

De raad van discipline Amsterdam heeft voormalig advocaat mr. Oscar Hammerstein van het tableau geschrapt. Dit meldt de raad maandag.

'Drie klachten en een dekenbezwaar tegen hem ingediend'

'Mr. Hammerstein heeft gedurende een drietal maanden Nabil B., kroongetuige in de Marengo-zaak, bijgestaan. Naar aanleiding van bepaalde uitlatingen en handelingen van mr. Hammerstein in en na die periode zijn drie klachten en een dekenbezwaar tegen hem ingediend. De raad heeft in die vier zaken geoordeeld over het optreden van mr. Hammerstein en komt tot een schrapping', stelt de raad.

'Geheimhoudingsplicht geschonden

Mr. Hammerstein heeft volgens de Raad van Discipline meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden. Verder heeft hij volgens de raad onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden. Ook heeft hij zich volgens de raad niet welwillend tegenover een mede-advocaat opgesteld. 'Op de zitting van de raad heeft mr. Hammerstein weinig tot geen blijk gegeven inzicht te hebben in zijn eigen handelen. Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen. Dat hij reeds op eigen verzoek van het tableau is geschrapt, doet hieraan niet af', aldus de raad.

'Drie geronde klachten en gegrond dekenbezwaar'

Op basis van de drie gegronde klachten over en het gegronde dekenbezwaar tegen mr. Hammerstein heeft de raad de maatregel van schrapping aan hem opgelegd. Gelet op de aard en de ernst van de klachten en het dekenbezwaar is de raad van oordeel dat gelet op het vertrouwen dat in de advocatuur gesteld moet kunnen worden niet met een lichtere sanctie kan worden volstaan.