maandag, 28. februari 2022 - 14:34 Update: 28-02-2022 17:01

FIOD arresteert Sywert van Lienden, OM start strafrechtelijk onderzoek naar 'mondkapjes-stichting'

mondkapje-straat
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Rotterdam

De FIOD is onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar, onder meer, Stichting Hulptroepen Alliantie en drie daarbij betrokken natuurlijke personen. 'Deze Stichting werd in het voorjaar van 2020 opgericht met als doel om Nederland belangeloos van meer mondkapjes te voorzien', zo meldt het OM maandag.

Aanleiding onderzoek

'Aanleiding voor het onderzoek is de aangifte die Randstad eind december 2021 heeft gedaan. Het Functioneel Parket van het OM heeft deze aangifte bestudeerd en is op basis daarvan een onderzoek gestart', aldus het OM. 

Stichting Hulptroepen Alliantie

Stichting Hulptroepen Alliantie, een stichting van ondernemer Sywert van Lienden, werd in het voorjaar van 2020 opgericht als een non-profit organisatie die, naar eigen zeggen, in staat was op korte termijn primair voor de zorg in een groot aantal mondkapjes te voorzien. 

Zonder winstoogmerk

De (voormalig) bestuurders van de Stichting communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden. Naar aanleiding hiervan besloot Randstad haar bijdrage te leveren door personeel uit te lenen aan de Stichting zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. 

BV opgericht voor in- en verkoop mondkapjes

Later bleek echter dat de (voormalig) bestuurders, naast de Stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Met deze vennootschap werd winst gegenereerd. Het door Randstad ingezette personeel zou, zonder hun medeweten, ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze BV. 

Aangifte Randstad uitzendbureau

Uit mediaberichten en de aangifte van Randstad volgt dat mogelijk ook andere partijen op een soortgelijke manier betrokken zijn bij de activiteiten van de Stichting en/of de BV. Het OM sluit niet op voorhand uit dat ook naar deze gevallen onderzoek gedaan zal worden.

Civiele toezichtstaak OM

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft het OM, naast haar strafrechtelijke taken, een civiele toezichtstaak op rechtspersonen in het algemeen en op stichtingen in het bijzonder. Het OM kan, bij ontstane twijfel daarover, een onderzoek instellen naar of het bestuur van een stichting wel conform de eigen statuten handelt. 

Civiel onderzoek OM

Het OM had al voordat de aangifte werd gedaan een civiel onderzoek gestart naar de Stichting Hulptroepen Alliantie. Dit onderzoek, waaraan de Stichting volledige medewerking verleent, loopt nog en heeft nog niet tot conclusies geleid. Het civiele onderzoek staat los van het strafrechtelijke onderzoek en wordt door een ander team uitgevoerd.