woensdag, 27. juli 2022 - 21:51 Update: 28-07-2022 9:30

Undercover-afdeling politie gaat compleet op de schop

politie-undercover-vuurwapen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Driebergen

Er wordt een nieuwe undercoverorganisatie van de politie, het zogenaamde werken onder dekmantel (WOD) ontworpen. 'Dat heeft de eenheidsleiding van de Landelijke Eenheid vrijdag jl. besloten', zo meldt de politie woensdagavond.

'Toekomstbestendig maken'

Oscar Dros, politiechef Landelijke Eenheid: ‘De nieuwe WOD-organisatie is noodzakelijk om het werk – onmisbaar in de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit – met voldoende waarborgen toekomstbestendig te maken. En om ervoor te zorgen dat de politiemensen die zich hiermee bezig houden, kunnen rekenen op een professionele werkomgeving en de best mogelijk zorg en begeleiding.’

Ernstige incidenten

In de afgelopen jaren zijn er aansprekende resultaten geboekt, maar er hebben zich ook ernstige incidenten voorgedaan. Naar aanleiding van een aantal kritische rapporten over WOD heeft de politie eind vorig jaar direct maatregelen getroffen ten aanzien van de meest urgente knelpunten. Zo zijn er onder andere extra leidinggevenden aangesteld, zijn de werkverbanden verkleind, en zijn alle lopende en nieuwe trajecten getoetst zodat deze met voldoende waarborgen en vertrouwen ingezet kunnen worden.

Herontwerp

Dros: ‘We zijn desondanks tot de conclusie gekomen dat de tot dusver genomen maatregelen onvoldoende toekomstbestendig zijn. Gezien de toenemende vraag én de ambitie ten aanzien van de aanpak van zware criminaliteit is een herontwerp van het stelsel en een nieuwe WOD-organisatie met een stevig fundament noodzakelijk.’

Welzijn medewerkers centraal

In de nieuwe organisatie staat het welzijn van medewerkers centraal en gaat veel aandacht uit naar nieuwe kaders en (ethische) normen die heimelijk werk verder moeten professionaliseren. Dit zijn fundamentele bouwstenen voor een toekomstbestendige organisatiestructuur met bijbehorende instructies, werkprocessen, leiderschap en personeelszorg. 

Huidige werkzaamheden afgebouwd

In samenhang met de nieuw te bouwen organisatie worden de werkzaamheden van het huidige team, in samenspraak met het Openbaar Ministerie, zo snel als mogelijk op een verantwoorde, gecontroleerde manier geleidelijk afgebouwd. Daarbij worden de operationele belangen en het welzijn van medewerkers in acht genomen. In de praktijk betekent dit dat, tot de nieuwe organisatie er staat, met de huidige WOD-organisatie voldaan kan worden aan de internationale verplichtingen en nationaal noodzakelijke operaties. Er zal continue monitoring plaatsvinden en waar nodig worden bijgestuurd.

'Zware ingreep'

Dros: ‘Ik besef dat dit een zware ingreep is. Ik ben ervan overtuigd dat dit ervoor zorgt dat het belangrijke werk in de toekomst voortgezet kan worden en dat de medewerkers op een veilige en professionele manier hun werk kunnen doen. De nieuwe koers is met alle betrokken partijen binnen en buiten de politie besproken, in het bijzonder met de commissie Sorgdrager. We zullen ook voor het vormgeven van het nieuwe team de commissie betrekken. Het feit dat er een breed draagvlak is geeft vertrouwen en onderstreept bovendien het nut en de noodzaak van een nieuwe WOD-organisatie.’

Schneiders: fundamentele veranderingen LE noodzakelijk

De noodzaak tot fundamentele veranderingen bij WOD staat niet op zich. Naar aanleiding van andere kritische rapporten over (onderdelen van) de LE verrichtte Bernt Schneiders een heroriëntatie naar de inrichting van de LE en haar positionering binnen het politiebestel. De commissie Schneiders stelde recent vast dat de problemen samenhangen met de wijze waarop de eenheid is georganiseerd en dat fundamentele veranderingen nodig zijn. 

Transitie Landelijke Eenheid

De minister van Justitie en Veiligheid heeft, na advies van de commissie Schneiders, besloten dat de Landelijke Eenheid wordt opgesplitst in twee landelijke eenheden. Dit moet leiden tot het ontstaan van twee toekomstbestendige, goed bestuurbare landelijke politieonderdelen, waar medewerkers veilig en professioneel hun werk kunnen doen. De herinrichting van de organisatie van het werken onder dekmantel past in de transitie van de Landelijke Eenheid en maakt er integraal onderdeel uit van.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):