woensdag, 7. september 2022 - 14:07 Update: 07-09-2022 14:12

Rijk versnelt bouw flexwoningen en start aanbesteding voor 2.000 woningen

nieuwbouw-woning
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag.

'Bouwstroom komende jaren doortrekken'

'Dit beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden', aldus het ministerie. Daarnaast wordt er vanuit de corporatiesector een grotere aanbesteding voorbereid om de bouwcapaciteit verder te verhogen en versnellen om zo de bouwstroom voor de komende jaren door te trekken.

Levertijden verkorten

Om nu zo snel mogelijk de bouwstroom op gang te brengen, start het Rijksvastgoedbedrijf met het aanbesteden van de flexwoningen. Deze versnelling komt voort uit het parallel schakelen van de aanbesteding en het aandragen van locaties door gemeenten en corporaties. Uitgangspunt is dat corporaties de woningen na de inkoop, afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast biedt grootschalige inkoop via één vastgoedorganisatie met inkoopexpertise de mogelijkheid te standaardiseren waardoor levertijden worden verkort. 

Minimaal 37.500 flexwoningen t/m 2024

De doelstellingen uit het programma Woningbouw zijn versneld en opgehoogd naar de realisatie van in totaal 37.500 flexwoningen in de periode 2022-2024 (2022: 7.500, 2023: 15.000, 2024: 15.000). Hierover zijn afspraken gemaakt met medeoverheden, die versneld extra prioriteit geven voor het beschikbaar stellen van locaties en het gereedmaken voor bebouwing daarvan. Hiermee zetten we een eerste stap richting het creëren van een permanente flexibele schil van tijdelijke huisvesting. 

Zekerheden voor gemeenten en corporaties

Ook werkt het Rijk aan een garantstelling waarmee de financiële risico’s van projecten kunnen worden opgevangen in het geval door en binnen de gemeente geen vervolglocatie(s) kan worden gevonden voor de flexwoningen na de eerste exploitatietermijn.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):