donderdag, 15. september 2022 - 9:13

Studieschuld blijft toenemen

student-college-specialist-medisch-arts
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Begin 2022 bedroeg de gemiddelde studieschuld van alle (oud-)studenten met studieschuld 15,9 duizend euro. Dat is 700 euro meer dan een jaar eerder. Sinds de invoering van het nieuwe leenstelstel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3,5 duizend euro gestegen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De mediane studieschuld was met 9,2 duizend euro een stuk lager. De helft van de studenten heeft dus minder, en de andere helft meer studieschuld dan dat bedrag. 

Hoge studieschulden komen steeds vaker voor

Begin 2022 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Na een stijging in de afgelopen jaren is het aantal ten opzichte van 2021 gelijk gebleven.  Iets meer dan de helft van de mensen met een studieschuld had een schuld van minder dan 10 duizend euro. Soms zijn het kleine bedragen; bij 8 procent stond minder dan 500 euro open.

Het aantal mensen met een hoge studieschuld is toegenomen. In 2022 hadden bijna 300 duizend mensen (18 procent) minimaal 30 duizend euro studieschuld, 180 duizend meer dan in 2015. Ruim 100 duizend mensen hadden een schuld van minstens 50 duizend euro en 1,4 duizend van hen hadden zelfs een schuld van meer dan een ton. In eerdere jaren was dat beduidend minder.

Hoogste studieschuld onder 25- tot 30-jarigen 

Jongeren tot 20 jaar hadden begin 2022 een studieschuld van gemiddeld 2,4 duizend euro. Zij studeren vaak nog, en bouwen meestal nog schuld op. In de leeftijdscategorie van 20 tot en met 25 jaar zijn ongeveer zes op de tien nog actief student, zij bouwen nog schulden op. De rest is bezig met aflossen. De gemiddelde schuld bedroeg 13,2 duizend euro.
Mensen tussen de 25 en 30 jaar hadden de grootste studieschuld. Zij zijn doorgaans klaar met hun studie en lossen af. Hun studieschuld bedroeg gemiddeld 20,3 duizend euro. Personen van 30 jaar of ouder hadden een studieschuld van gemiddeld 18,1 duizend euro.

Begin 2022 bedroeg de gemiddelde studieschuld van mannen 16,2 duizend euro. Met 15,5 duizend euro lag dit bij vrouwen iets lager. 

 

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):