donderdag, 29. september 2022 - 13:42

Provincie onderzocht behandeling klachten en meldingen door gemeenten

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
Foto: Archief EHF
's Hertogenbosch

Vanuit interbestuurlijk toezicht (IBT) onderzocht de provincie in 2021 bij elf Brabantse gemeenten de taakuitvoering en behandeling van klachten en meldingen over mogelijke Wabo-overtredingen. Het merendeel van de gemeenten heeft voldoende aandacht voor en geeft hoge prioriteit aan de behandeling van klachten en meldingen. Daarnaast blijkt dat bij veel onderzochte gemeenten verbeteringen mogelijk zijn bij de taakuitvoering, bijvoorbeeld als het gaat om het hebben van een actuele klachten- en meldingsprocedure.

Gemeenten hebben de wettelijke taak klachten te behandelen die gaan over de naleving van wet- en regelgeving omgevingsrecht waar de gemeente met handhaving over gaat. Voor burgers is het indienen van een klacht of melding over een mogelijke overtreding of ongenoegen over beleid een middel om invloed te hebben op hun leefomgeving. Gedeputeerde Smeulders van onder meer Bestuur & Veiligheid: "Iedereen wil graag wonen, werken en recreëren in een veilige en gezonde leefomgeving. Dus is een goede behandeling van klachten en meldingen essentieel en is het voor inwoners belangrijk te weten op welke wijze klachten en meldingen bij hun gemeente kunnen worden ingediend en wat zij mogen verwachten van de gemeente."

Tandje bij

"Het is natuurlijk mooi dat ons onderzoek aantoont dat er voldoende aandacht is voor en hoge prioriteit gegeven wordt aan de behandeling van klachten en meldingen", aldus gedeputeerde Smeulders. "Echter, als het gaat om de taakuitvoering, dan kan er nog een tandje bij. Op dat punt is het noodzakelijk dat een aantal van de onderzochte gemeenten verbetering laat zien. Dan bedoel ik onder meer het formuleren van duidelijke doelen, uitwerken van de prioritering in een werkwijze, zorgen voor een duidelijke en transparante klachten- en meldingsprocedure en lering trekken uit de behandeling van klachten en meldingen. Daarnaast kan ook de actieve communicatie hierover naar inwoners en de bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten de gebruikelijke kantooruren beter."

Meldingsbereidheid

De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om de verkregen inzichten bij de elf onderzochte gemeenten te delen met alle gemeenten in Brabant. Zo kunnen gemeenten van elkaar leren om te komen tot een betere behandeling van klachten en meldingen en vergroting van de meldingsbereidheid. Gedeputeerde Smeulders: "Ook als het gaat om het verkleinen van de impact van ondermijnende criminaliteit, is meldingsbereidheid van inwoners zeer belangrijk, net als een adequate behandeling van meldingen. De overheid moet altijd aan de melder terugkoppelen of en hoe de melding is beoordeeld. Zo houden we die meldingsbereidheid van de Brabanders op peil. We hebben de Brabanders hard nodig om deze provincie veilig en gezond te houden."

Categorie:
Provincie: