woensdag, 7. december 2022 - 19:00

Rietenkap brandbestrijdingsteams in Hollands Midden

rietenkap brandbestrijdingsteams
Noordwijkerhout

Met ingang van 1 december beschikt VR Hollands Midden over twee eigen rietenkap brandbestrijdingsteams (RKBB-teams), de kazernes Noordwijkerhout en Krimpen aan de Lek.

De teams bieden ondersteuning aan de eerste eenheid die ter plaatse is bij de brand. Bij een alarmering rijden zowel Noordwijkerhout als Krimpen aan de Lek naar de incidentlocatie en worden ook allebei ingezet. De RKBB-teams zijn er niet om levens te redden. Hun toegevoegde waarde is schadebeperking, met dit specialisme kan nog een extra klap gegeven worden om het vuur alsnog uit te krijgen. Inzet bij de buurregio’s is mogelijk, maar dat gebeurd alleen als de betreffende regio hierom vraagt.

Een uitvoerige voorbereiding ging aan de oprichting vooraf. Na de Taak Risico Analyse, RI&E en een toetsing van een externe veiligheidsdeskundige volgde de opleiding. De RKBB-teams hebben een opleidingstraject van drie maanden doorlopen. Zij hebben zich bekwaamd in kennis over diverse dakconstructies en het brandverloop in rieten daken. De collega’s van de Veiligheidsregio Utrecht die voorheen ondersteuning boden bij het bestrijden van branden in rieten kappen, waren nu de instructeurs.

Beide teams zijn uitgerust met een aanhanger, voorzien van de benodigde extra materialen waarmee zij veilig over het dak kunnen bewegen om bijvoorbeeld een brandsleuf te maken en te blussen. Binnenkort krijgen beide kazernes een oefen rieten-dak. Deze is nodig om vakbekwaam te blijven en omdat echte daken om op te oefenen schaars zijn.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: