zaterdag, 13. mei 2023 - 16:28 Update: 13-05-2023 16:37

Rijkswaterstaat herstelt weggespoelde kustlijn Ameland met 3 miljoen kuub zand

Graafmachine op zandgrond
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Ameland

De westkustlijn van Ameland is door wind, golven en stroming in de afgelopen tijd flink weggeslagen. Rijkswaterstaat gaat daarom van begin mei tot en met augustus 2023 op het strand aan de westkant van Ameland, bij Hollum tussen strandpaal 1.2 en 4.6 met baggerschepen ruim 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee bij het strand opspuiten.

Zandsuppletie

'Deze grote zandsuppletie is nodig om de kustlijn op zijn plaats te houden, zodat Ameland goed beschermd blijft tegen de zee', zegt Rijkswaterstaat. Speciale baggerschepen, sleephopperzuigers, zuigen zand op van de zeebodem en brengen dit naar de kust. Via een persleiding wordt het zand op het strand gespoten. Daar spreiden bulldozers en shovels het zand verder uit. 'Vanaf het strand kan het zand ook doorstuiven de duinen in. Zo versterken we de kust en de zeewering met hulp van de natuur', aldus Rijkswaterstaat.

Slijtage westkustlijn

De westkust van Ameland slijt altijd sterk. Wind, golven en stroming schuren zand af. Golven woelen zand op. Waarna dit wordt meegenomen door de sterke getijdenstroming door het zeegat tussen de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Verder oostelijk op Ameland spoelt juist weer zand aan dat zorgt voor natuurlijke aangroei van de kust.

'Ameland zou anders steeds kleiner worden'

Rijkswaterstaat komt regelmatig terug op Ameland voor het onderhoud van de kust. Hiermee wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden. Anders zou Ameland steeds kleiner worden; de kustlijn zou dan elk jaar gemiddeld 1 m landinwaarts verplaatsen. Extra zand voor de kust is ook nodig om op de lange termijn te kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel.

'Vuurtoren 1.500 keer te vullen'

Door de sterke erosie van de kust is het strand vooral in de omgeving van paal 2 een stuk smaller en lager geworden. Na zandsuppleties in 2019 en eerder, brengen we nu opnieuw een grote hoeveelheid zand aan op het strand en de vooroever.
De strandsuppletie op Ameland is 1 van de grootste zandsuppleties langs de Nederlandse kust. Met ruim 3 miljoen m3 zand zouden we de vuurtoren van Ameland zo’n 1.500 keer kunnen vullen.

Categorie:
Provincie: