dinsdag, 13. juni 2023 - 21:44

Arbeidsinspectie: Luchtvaartmaatschappij gebruikt stagiairs als werknemers

Foto van Boeing vliegtuig | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat een luchtvaartmaatschappij stagiairs als volwaardige werknemers heeft ingezet. Dit meldt de inspectie dinsdag.

Alleen stagevergoeding

'Tientallen studenten draaiden voor een langere periode mee op vluchten als reguliere cabin attendant en kregen daarvoor slechts een stagevergoeding. De luchtvaartmaatschappij zal voor deze werkwijze een boeterapport ontvangen en moet de studenten met terugwerkende kracht loon compenseren', aldus de inspectie. 

Onderbetaald

Het gaat om stagiairs die in de periode van februari 2022 tot en met juni 2022 stage hebben gelopen. Zij kregen dezelfde taken en verantwoordelijkheden als die van een cabin attendant en hadden dezelfde werkschema’s. De Arbeidsinspectie constateert daarom dat er sprake was van een arbeidsrelatie en dat de studenten zijn onderbetaald. Dat is een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). 

Onderzoek na meerdere meldingen

De Arbeidsinspectie startte vorig jaar na meerdere meldingen een onderzoek bij de luchtvaartmaatschappij en constateerde dat er in totaal zestig studenten van vijf verschillende MBO-instellingen betrokken zijn bij de zaak. Tijdens de stage van deze studenten zou de opleiding centraal moeten staan, maar de stage was vooral gericht op werken en niet op leren. 

Boeterapport

De werkgever zal binnenkort een boeterapport ontvangen. Verder heeft het bedrijf op 8 juni een brief ontvangen waarin staat dat ze verplicht zijn om de betrokken werknemers na te betalen. Ze krijgen daarvoor vier weken de tijd. Het gaat dan om loon en/ of vakantiebijslag. 

Eerlijke behandeling

De Arbeidsinspectie is verder in het kader van dit onderzoek onder andere in gesprek gegaan met de betrokken studenten en de verschillende onderwijsinstellingen. De inspectie stelt dat het hier gaat om jonge mensen die dromen van een mooie carrière. Het is belangrijk dat zij in die weg daar naartoe eerlijk behandeld worden en op een veilige manier een vak kunnen leren. Uiteindelijk worden zowel de studenten als het bedrijfsleven daar beter van. Meerdere inspecties in deze sector worden in de toekomst niet uitgesloten.

Categorie:
Provincie: