zondag, 9. juli 2023 - 18:27 Update: 09-07-2023 18:30

Schapenhouder aangevallen door wolf, LTO eist ingrijpen minister

Foto van wolf gebit tanden | Hugh Jansman/Alterra
Foto: Hugh Jansman/Alterra
Wapse

Zondagochtend is een Drentse schapenhouder gewond geraakt toen hij zijn vee wilde beschermen tegen een aanval van een wolf. Dit meldt Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) zondag.

Ingrijpen door overheid

'We zijn geschokt door het incident en zien hiermee uitkomen waarvoor de organisatie al jarenlang op landelijk en Europees niveau heeft gewaarschuwd', aldus LTO-Noord. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins moet de overheid direct ingrijpen om meer incidenten te voorkomen. 

Schapenhouder gebeten door wolf

Voorzitter Bruins bezocht de gewonde schapenhouder: 'We hebben direct contact gehad en het is schokkend wat hem is overkomen. Nadat de schapenhouder in het Drentse Wapse om zeven uur vreemd geluid hoorde uit zijn weiland is hij meteen gaan kijken en vond hij meerdere dode dieren. Tot zijn verbazing kwam ineens een wolf tussen de zonnepanelen vandaan, die allesbehalve schuw was. Om zichzelf, zijn toegesnelde gezin en nog levende dieren te beschermen heeft hij geprobeerd de wolf te verjagen, maar helaas liep hij daarbij ernstige verwondingen op aan zijn arm.' 

Politie

De gewonde schapenhouder is in het ziekenhuis behandeld, maar dat had nog behoorlijk wat voeten in de aarde. 'Direct nadat de wolf werd opgemerkt heeft de schapenhouder de politie gebeld, maar die zeiden dat ze niks konden doen. Er is geadviseerd het hek open te zetten, maar dat had ervoor gezorgd dat de wolf bij het woonhuis was gekomen,' vertelt Bruins. 

Wolf doodgeschoten

Toen de wolf vervolgens de schapenhouder aanviel kwam de politie wel in actie. 'De onduidelijkheid en onmacht om te kunnen handelen is zeer zorgwekkend en roept ernstige vragen op over de veiligheid van onze agrarische gemeenschap. Het is van cruciaal belang dat er direct gehoor wordt gegeven aan meldingen van dergelijke incidenten, om verdere schade en leed te voorkomen.' Uiteindelijk is na tussenkomst van de burgemeester actie ondernemen en is de wolf afgeschoten. LTO ondersteunt deze handelswijze door het gemeentebestuur. 

Ziekenhuis

Bruins pleit ook voor meer kennis in ziekenhuizen over wolvenbeten. 'De getroffen schapenhouder is in het ziekenhuis goed behandeld, maar daar bleek aanvankelijk dat men niet wist hoe met wolvenbeten moest worden omgegaan. Dat mag nooit meer voorkomen. Ik pleit daarom om meer kennis over wolvenbeten en de gevolgen ervan.'

LTO eist gesprek met de minister

LTO wil deze week nog met demissionair minister Van der Wal om tafel over dit ernstige voorval door tekortschietend faunabeleid. 'Het is onacceptabel dat boeren niet de nodige bescherming krijgen tegen roofdieren zoals de wolf, die aanzienlijke schade aanrichten aan vee en nu zelfs mensen in gevaar brengen. Politieke regeltjes mogen niet ten koste gaan van de veiligheid en het welzijn van onze boeren. Deze schapenhouder had alles gedaan wat hij kon. Hoe de wolf toch door het goedgekeurde wolvenraster is gekomen moet worden onderzocht,' stelt Bruins. 

'Doeltreffend wolvenbeheer dringend nodig'

'Het geeft aan dat er dringend behoefte is aan doeltreffend wolvenbeheer. Wij zijn ervan overtuigd dat een evenwichtige aanpak mogelijk is, maar blijven waarschuwen voor wolven in dichtbevolkt gebied. Op enkele locaties na is Nederland ongeschikt als leefgebied. Op nationaal en internationaal niveau zullen we ons blijven inzetten voor een realistisch beleid op de wolf.'  

Categorie:
Provincie: