woensdag, 1. november 2023 - 17:04 Update: 01-11-2023 17:04

Gaten in de dijken door bevers

Bever
Foto: SX
Tiel

Op verschillende plekken in het rivierengebied is Waterschap Rivierenland bezig om holen van bevers in dijken te dichten.

In Nederasselt, Dodewaard, Ophemert en Dussen zorgt het dier voor schade aan dijken die juist in het winterse hoogwaterseizoen veiligheid bieden aan mensen. De schades werden ontdekt tijdens een nieuwe extra inspectie.

Achter deze dijken wonen en werken mensen in Altena, de Betuwe en het Land van Maas en Waal. Van oudsher is de winter het seizoen met hoogwater, zoals met sneeuw en ijs in 2021.

Gaten in dijken

Eind september werden gaten gedicht in de Maasdijk bij Nederasselt, bij het Molenwiel. Eind oktober gebeurde dat aan de Waaldijk bij Dodewaard, nabij de voormalige kerncentrale. In november herstelt het waterschap schade aan de Maasdijk in Dussen.

In Dodewaard bleek een bever te graven op een plek aan de rivierzijde waar oude verharding niet meer goed aansloot op het dijktalud. De gaten werden eind oktober gedicht. Op 1 november repareerde het waterschap schade in de Waaldijk bij Ophemert. Ook hier werden aan de rivierzijde meerdere holen gedicht. De Waaldijk wordt hier de komende periode versterkt in het project Tiel-Waardenburg.

Extra inspectie op beverschade

De schades werden ontdekt tijdens een extra inspectie op de waterlijn die dit najaar is uitgevoerd door muskusrattenbestrijders – bij uitstek de kenners van dierlijke graverij in de natuur. Deze nieuwe inspectie is onderdeel van steeds meer inzet: het waterschap ziet het aantal bevers en schades toenemen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):