woensdag, 17. januari 2024 - 9:36

Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen

Landbouw
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De oppervlakte biologisch gecertificeerde landbouwgrond is in 2023, vergeleken met een jaar eerder, gegroeid met 6,6 duizend hectare. Dat zijn meer dan 9 duizend voetbalvelden. Het biologische areaal beslaat nu 80,9 duizend hectare, 4,5 procent van de totale landbouwgrond. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Volgens het ‘Actieplan – Groei van biologische productie en consumptie’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de doelstelling dat 15 procent van de totale landbouwgrond biologisch is in 2030. Om die doelstelling te halen moet het biologisch areaal de komende jaren met gemiddeld 26 duizend hectare per jaar toenemen.

In 2023 nam het biologisch landbouwareaal bij bestaande biologische bedrijven met 6,5 duizend hectare toe, en was er 5,4 duizend hectare nieuw biologisch areaal bij bedrijven die zich voor het eerst biologisch lieten certificeren. 

Aan de andere kant was er een afname van ruim 5,3 duizend hectare doordat bedrijven stopten, percelen verkochten waarna de certificering verviel, of de percelen een niet-landbouw bestemming kregen.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):