dinsdag, 25. juni 2024 - 11:15

Waarderingskamer voorspelt stijging WOZ-waarden 2025, minder bezwaren in 2024

Gemeentelijke belasting
Foto: vastenlastenbond
Den Haag

De Waarderingskamer presenteert vandaag de "Staat van de WOZ 2024", waarin zij de huidige stand van de uitvoering van de Wet WOZ en de belangrijkste ontwikkelingen in het WOZ-domein toelicht.

De Waarderingskamer spreekt de verwachting uit dat volgend jaar de WOZ-waarden van woningen tussen 2,5% en 4,5% hoger zullen zijn dan dit jaar. In 2025 krijgt iedere woningbezitter een WOZ-waarde die gebaseerd is op de verkoopprijzen rond de waardepeildatum 1 januari 2024.

Minder WOZ-bezwaren

Ook dit jaar is de WOZ-waarde van woningen gemiddeld maar beperkt gestegen (2,8 %). Dat is één van de redenen waarom dit jaar veel minder mensen bezwaar hebben gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun woning (3,9 % vergeleken met 7,2 % vorig jaar rond dezelfde tijd). Ten opzichte van 2023 is er nu in 2024 sprake van een bijna halvering van het aantal ingediende bezwaren.

In het jaar 2023 waren er juist uitzonderlijk veel WOZ-bezwaren ingediend. Deze toename van het aantal bezwaren werd vooral veroorzaakt door de sterke stijging van WOZ-waarden van woningen (landelijke gemiddeld 17% in 2023) als gevolg van marktontwikkelingen en de toename van bureaus die via reclames aanboden op basis van no cure no pay bezwaar te maken. Met verbeterde werkprocessen en inzet van nieuwe technologieën konden gemeenten vorig jaar veel meer WOZ-bezwaren beoordelen en afhandelen. Toch heeft niet iedereen tijdig een uitspraak op hun bezwaar ontvangen, waardoor sommige woningbezitters pas in 2024 een reactie kregen op hun in 2023 ingediende bezwaarschrift.

Ondanks het lagere aantal WOZ-bezwaren zullen gemeenten ook dit jaar geruime tijd nodig hebben om deze WOZ-bezwaren te beoordelen en de belanghebbenden een reactie te geven.

Verbeteringen en meer transparantie

De Waarderingskamer kijkt vooruit naar verdere verbeteringen in het WOZ-proces. Er wordt gewerkt aan een uitgebreider en toegankelijker WOZ-taxatieverslag, dat vanaf 2026 voor alle belanghebbenden beschikbaar zal zijn. Daarnaast wordt er meer ingezet op informeel contact met belanghebbenden, wat het vertrouwen in de WOZ-waarde moet vergroten. Het WOZ-waardeloket wordt steeds meer door burgers bevraagd, wat bijdraagt aan de transparantie en het vertrouwen in het systeem.

Focus op niet-woningen in 2024

Bij WOZ-waarde denkt bijna iedereen aan de WOZ-waarde van een woning. Maar ook alle andere gebouwen etc. worden jaarlijks door gemeenten getaxeerd. Deze andere gebouwen worden vaak aangeduid als niet-woningen. In 2024 zal de Waarderingskamer extra aandacht besteden aan de WOZ-waarden van niet-woningen, met name kantoren en agrarische objecten. Dit vanwege de specifieke marktontwikkelingen rondom deze objecten.

Categorie:
Provincie: