woensdag, 3. juli 2024 - 15:05 Update: 03-07-2024 15:07

Nog altijd grote vraag naar technici, zorgpersoneel en onderwijzers

Chemiebedrijf
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Apeldoorn

Jaarlijks voert het UWV een scan uit van de arbeidsmarkt, om in kaart te brengen wat de meest kansrijke beroepen zijn. De uitkomsten van deze scan werden recent gepubliceerd.

Vacatures

In lijn met het beeld dat we de afgelopen jaren zagen, blijkt de vraag naar technici, zorgpersoneel en onderwijzers nog altijd groot te zijn. Wie een blik werpt op de vacatures van een website als Synsel krijgt dit beeld al snel bevestigd. Men zoekt naar engineers, monteurs en bijvoorbeeld projectleiders voor het coördineren van technische projecten. 

Reisadviseur en fitnessinstructeur

Opvallende beroepen in de lijst van het UWV zijn die van reisadviseur en fitnessinstructeur. Wie een opleiding in deze richting volgt, zal relatief makkelijk aan een baan komen, verwacht het UWV. De vraag naar deze beroepen is groter dan het aantal werkzoekenden dat van de opleiding komt. 

Bedrijven leggen de focus op automatisering en robotisering 

Dat de vraag naar onder meer technisch geschoold personeel groot blijft, valt relatief makkelijk te verklaren. In de afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven zich gaan richten op het automatiseren van interne processen. Doel daarvan is het efficiënter inrichten van deze processen en het wegnemen van menselijk handelen. Dat laatste maakt dat de productiecapaciteit verhoogd wordt en de foutmarge afneemt. Waar een medewerker aan het eind van de werkdag naar huis gaat, blijft de machinerie draaien. 

Niet alleen moeten deze machines ontworpen en geïmplementeerd worden; minstens zo belangrijk is het onderhoud en de bediening ervan. Het maakt dat naast engineers, ook monteurs voor de technische dienst gezocht worden. Of kijk naar het grote aantal vacatures voor een operator

Niet alle sectoren kennen een grote vraag naar personeel 

Het UWV kijkt in haar scan van de arbeidsmarkt niet alleen naar de sectoren waar de vraag naar nieuw personeel groot is. Ook wordt ingegaan op de branches waarbinnen zich minder kansrijke beroepen bevinden. Het gaat hierbij onder meer om verschillende beroepen in de detailhandel, zoals die van een verkoopmedewerker van huishoudelijke artikelen. Voor deze branche geldt dat de concurrentie van de e-commerce steeds verder toeneemt. Fysieke winkels moeten noodgedwongen worden gesloten, als gevolg waarvan verkoopmedewerkers hun baan verliezen. 

De verwachting is dat deze trend zich doorzet, waarbij de consument steeds minder vaak een fysieke winkel bezoekt voor dergelijke producten. Het maakt dat het voor verkoopmedewerkers interessant is om een omscholingstraject te overwegen. Zo is men klaar voor de toekomst en wordt groeiende werkloosheid voorkomen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):