donderdag, 11. juli 2024 - 12:19 Update: 11-07-2024 12:21

CBS: Relatief klein deel bedrijven in Nederland volledig klimaatneutraal

schroot-metaal-ijzer-container
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Ongeveer 1,5 procent van de bedrijven in Nederland is volledig klimaatneutraal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe vragen in de conjunctuurenquête. Deze enquête wordt gehouden onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

In 2050 klimaatneutraal

De landen in de Europese Unie willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Bedrijven moeten dan geen broeikasgassen uitstoten of de uitstoot moet worden gecompenseerd. Een relatief klein deel van de bedrijven (ongeveer 1,5 procent) is op dit moment volledig klimaatneutraal. 26 procent van de bedrijven is in kleine of zeer kleine mate klimaatneutraal. Bijna 37 procent van de bedrijven in Nederland weet nu niet hoe klimaatneutraal ze is. Grotere bedrijven geven vaker dan kleinere bedrijven aan dat ze in enige mate klimaatneutraal zijn.

Meeste bedrijven verwachten dit jaar te investeren in verduurzaming

Om klimaatneutraal te worden verwacht 68 procent van de bedrijven dit jaar te investeren in verduurzaming. Ook hier geven grote bedrijven dit vaker aan dan kleinere. De belangrijkste investeringsdoelen zijn volgens de bedrijven efficiënter omgaan met energie of energie besparen en circulaire productie. Investeringen in waterbesparing worden het minst vaak genoemd. In de horeca verwachten bedrijven wel vaker dan andere bedrijfstakken in waterbesparing te investeren. In vervoer en opslag is het verminderen van uitstoot een belangrijk investeringsdoel. 

Per saldo meer investeringen verwacht dan vorig jaar

Per saldo verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen investeren in het klimaatneutraal maken van hun bedrijf dan vorig jaar. Ook verwachten bedrijven dat ze dit jaar meer zullen besteden aan duurzame inkoop dan vorig jaar. Vooral het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) verwacht dit jaar per saldo een toename in zowel de investeringen als in de waarde van duurzame inkoop.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):