pbl

donderdag, 23. december 2021 - 13:42

PBL: coalitieakkoord zet stevige ambities neer, maar uitvoering is uitdaging

Het coalitieakkoord zet historisch hoge ambities neer voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in Nederland. Dit sluit aan bij de noodzaak die ook Lees verder...

file-donker-snelweg-spits
donderdag, 9. september 2021 - 9:44

PBL-onderzoek: minder drukke spits mogelijk grootste langetermijneffect van pandemie

Tijdens de coronapandemie bleek al dat het 'noodgedwongen' thuiswerken een enorme positieve invloed heeft op de drukke spitsen die we gewend waren Lees verder...

Foto van schoorsteen uitstoot CO2 zon | Archief EHF
vrijdag, 1. november 2019 - 14:14

PBL: kabinetsdoel van 49% emissiereductie wordt zo niet gehaald

Het doel van 49 procent reductie van broeikasgasemissies in 2030 ten opzichte van 1990 wordt naar verwachting niet gehaald dit ondanks dat het Lees verder...

Leeg kantoor
maandag, 27. november 2017 - 15:04

Daling leegstand kantorenmarkt maar blijft structureel hoog

Recent is de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt gemiddeld gedaald maar is deze nog altijd hoog te noemen. 'Ook op de langere termijn valt niet Lees verder...

zon-schoorsteen-uitstoot-milieu
maandag, 30. oktober 2017 - 17:20

PBL: Rutte III behaalt helft van het gestelde klimaatdoel

De door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geanalyseerde maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III realiseren ruwweg de helft van Lees verder...

foto van platteland boerderij | fbf
maandag, 4. juli 2016 - 20:26

'Ruimte genoeg voor woningbouw in Nederland'

Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80% van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Bij een hoog groeiscenario is dat Lees verder...

Foto van milieu | fbf
maandag, 17. juni 2013 - 8:33

Nederlandse milieubeleid moet op de schop

Het Nederlandse milieubeleid moet drastisch op de schop. 'Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid'. Lees verder...