woensdag, 10. mei 2017 - 13:46 Update: 10-05-2017 13:52

Haalbaarheidsstudie naar CO2-opslag in lege Noordzeevelden

Haalbaarheidsstudie naar CO2-opslag in lege Noordzeevelden
Foto: Archief EHF
Nijmegen

Er komt een haalbaarheidsstudie voor de permanente opslag van het broeikasgas CO2 (kooldioxide) in lege olie- en gasvelden in de Noordzee ten noorden van Schotland waarbij de Radboud Universiteit gaat helpen. 'Het gaat om CO2 afkomstig uit gaszuiveringsinstallaties op de wal', zo meldt de Radboud Universiteit woensdag.

'CO2-voetafdruk'

Heleen de Coninck, klimaatonderzoeker bij Milieukunde aan de Radboud Universiteit, gaat met collega’s onder meer bekijken wat de ‘CO2-voetafdruk’van deze opslag is (een Life Cycle Assesment in vaktermen). Want het vervoer van het gas levert bijvoorbeeld ook CO2-uitstoot op. 

Ook kijkt de haalbaarheidsstudie of het project werkgelegenheid kan opleveren in gebieden die lijden onder het stoppen van de olie- en gaswinning en -verwerking. Dit is in Schotland aan de orde, maar ook in Nederland. Een andere vraag is bijvoorbeeld hoe het zit met de veiligheid van transport en opslag.

Subsidie om CO2-opslag te versnellen

Noord-Oost-Schotland is binnen Europa de meest geschikte locatie voor CO2-opslag: er kan snel worden begonnen, het vervoer van CO2 kan goedkoop door bestaande olie- en gasinfrastructuur te gebruiken en er zijn zeer veilige opslaglocaties.

Het project, waaraan ook verschillende bedrijven en de universiteiten van Edinburgh, Aberdeen en Liverpool meedoen, heeft een subsidie gekregen uit het Accelerating CCS Technologies-programma van de EU - waarbij CCS staat voor CO2 capture and storage.

Categorie:
Provincie: