zaterdag, 9. september 2017 - 21:52

Meer bereiken door 'vriendelijker' verhoren van verdachten

Meer bereiken door 'vriendelijker' verhoren van verdachten
Foto: fbf
Rotterdam

Het verhoren van verdachten van zware misdrijven heeft baat bij een open, neutrale aanpak. Daarnaast lijkt de aanwezigheid van de advocaat geen negatieve uitwerking te hebben op het verkrijgen van zaakgerelateerde informatie.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat criminoloog dr. Willem-Jan Verhoeven van Erasmus School of Law in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap heeft uitgevoerd. 

Weinig verdachten zwijgen tijdens het gehele verhoor. De uitdaging is dan ook niet zozeer de verdachte aan het praten te krijgen, maar om de verdachte over de zaak te laten praten. ESL-Criminoloog dr. Willem-Jan Verhoeven heeft hiertoe samen met collega Elisa Duinhof de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de wijze waarop verdachten van zware misdrijven worden verhoord. 

Volgens de onderzoekers moet er meer aandacht komen voor een open en neutrale manier van verhoren. Het verdachtenverhoor kan worden vormgegeven als een open gesprek, waarin de beschikbare informatie met de verdachte wordt besproken.

Verhoor juist efficiënter met advocaat

Verder merkten de onderzoekers dat verdachten tijdens een verhoor mét advocaat minder om het verhaal heen lijken te draaien dan tijdens verhoren zonder advocaat. Dit lijkt erop te wijzen dat verhoren met een advocaat efficiënter kunnen verlopen, zonder dat dit ten koste gaat van het verkrijgen van zaakgerelateerde informatie.

Onderzoekers dr. Willem-Jan Verhoeven en Elisa Duinhof baseren hun analyse op een literatuurstudie, 54 letterlijk uitgewerkte verdachtenverhoren en interviews met veertien rechercheurs. Dit heeft een gedetailleerd beeld opgeleverd van de manier waarop verdachtenverhoren worden uitgevoerd en de manier waarop verdachten hier op reageren. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: