donderdag, 12. april 2018 - 18:31 Update: 12-04-2018 18:39

NWO kent totaal 138 miljoen toe aan 10 hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten

NWO kent totaal 138 miljoen toe aan 10 hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten
Den Haag

Donderdag reikte minister Van Engelshoven tien Roadmap-certificaten op het Science Park in Utrecht uit. 'Het Bestuur van NWO heeft tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van €138 miljoen', zo meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) donderdag.

Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

De middelen voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. Deze faciliteiten hebben de hoogste prioriteit voor de wetenschap en bieden Nederlandse onderzoekers toegang tot hoogwaardige nationale en soms internationale wetenschappelijke infrastructuur.

Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek

De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuur is van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. De toekenningen maken infrastructuur mogelijk binnen de bèta/technische, de alfa/gamma disciplines en in de levenswetenschappen. 

Voorbeelden van gehonoreerde aanvragen zijn: een nieuwe faciliteit om tot in detail veranderingen in emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof te meten, de bouw van speciale faciliteiten die voldoen aan de hoogste internationale eisen voor bio-veiligheid om toponderzoek te doen naar infectieziekten, of de ontwikkeling van geavanceerde ICT-middelen voor de analyse van enorme hoeveelheden digitale data in de geesteswetenschappen.

Efficiënte inzet van beschikbare middelen

In deze ronde was een bedrag van € 108 miljoen voor toekenningen beschikbaar via de OCW-begroting. In het Regeerakkoord is afgesproken om nog steviger in te zetten op wetenschappelijke faciliteiten. Daardoor is het budget met € 30 miljoen verhoogd naar € 138 miljoen. Deze extra gelden komen vooral ten goede aan faciliteiten waarbij TO2 instellingen (zoals TNO) en Rijkskennisinstellingen (zoals KNMI en RIVM) betrokken zijn. NWO-voorzitter Stan Gielen: ‘De Nationale Roadmap neemt een belangrijke plaats in in de vanochtend bekend gemaakte nieuwe NWO-strategie, omdat de innovatieve infrastructuur aanzet tot samenwerking tussen onderzoekers op onderzoeksgebieden waar Nederland een wereldspeler is. Die samenwerking is cruciaal om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.’

Minister van Engelshoven

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): ’Goede onderzoeksfaciliteiten zijn van levensbelang voor onderzoek en werken als een magneet op toptalent. Met deze financiële injectie van € 138 miljoen verankeren we onze internationale wetenschappelijke positie. De faciliteiten waarin we nu investeren, versterken het vermogen om vernieuwend en baanbrekend onderzoek te doen en leveren een waardevolle bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.’

Een permanente commissie voor strategisch advies

In 2015 werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap door NWO een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur ingesteld om de strategische kaders van investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor langere tijd vast te leggen. Onder voorzitterschap van Prof.dr.ir. C.J. van Duijn maakte de Permanente Commissie in 2016 eerst een landschapsanalyse van de grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Het resultaat hiervan is gepresenteerd op een interactieve website: www.onderzoeksfaciliteiten.nl.

Selectieprocedure

Na deze analyse selecteerde de Permanente Commissie 33 onderzoeksfaciliteiten die de komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben en samen de Nationale Roadmap vormen. Deze faciliteiten zijn op de Nationale Roadmap gekomen. Medio 2017 dienden 21 van de 33 geselecteerde onderzoeksfaciliteiten een financieringsaanvraag in. Voor de beoordeling van de aanvragen stelde NWO een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie in. 

Deze bestond uit 8 mannen en 5 vrouwen met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. In het najaar van 2017 werden de aanvragen getoetst via peer review. De beoordelingscommissie selecteerde 14 aanvragen voor interviews, die begin 2018 plaatsvonden. Aan de hand van de interviews stelde de beoordelingscommissie een prioritering op, die ter besluitvorming voorgelegd is aan de raad van bestuur van NWO.

Categorie:
Provincie: