vrijdag, 16. september 2005 - 19:58

Ophoging groene kades langs de Maas

Roermond

Rijkswaterstaat is momenteel bezig met het ophogen van kades langs de Maas in Limburg. Na Mook- en Middelaar, Gennep en Venlo zijn er nu werkzaamheden in Roermond en Herten bezig. Met deze ophoging van kades, onder de naam Maaswerken, moet er meer bescherming komen tegen wateroverlast, wanneer de Maas weer buiten zijn oevers treedt.

Vooral de kernen Herten, Merum en Ool hebben in het recente verleden veel wateroverlast te verduren gehad tijdens de overstromingen van de Maas. Met het ophogen van de groenen kaden en de inzet van demontabele kaden moet de overstromingkans worden teruggebracht naar eens in de 250 jaar.

In de nieuwe situatie ligt er straks een aaneensluitende kade vanaf de Oolderplas, langs de Maas tot aan de Prins Willem-Alexanderhaven. Ook komen er hogere kaden langs de Hambeek, de Groene Rivier en kleine stukjes aan de Roer.

© BON/Foto: John Peters
Provincie:
Tag(s):