donderdag, 13. april 2006 - 15:24

‘Bouwkeuring' voor websites

Den Haag

De toegankelijkheid van websites van de Rijksoverheid moet op dezelfde wijze worden bekeken als de fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld hellingbanen voor rolstoelgebruikers) van overheidsgebouwen. Strengheid is nodig vanwege het uitdijend belang van internet en websites.

Dat betoogde minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor overheid-ICT-beleid) woensdagmiddag in een overleg met de Tweede Kamer. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zal op korte termijn deze 'bouwkeuring' voor websites aan de ministerraad ter goedkeuring voorleggen.

Op het moment is nog slechts rond vier procent van de geschatte tienduizend websites van overheid en semi-overheid niet volledig toegankelijk, dat wil zeggen: bruikbaar voor blinden en slechtzienden, gehandicapten en gebruikers van niet-standaard apparatuur.

Minister Pechtold wil geen aparte toezichtsinstantie in het leven roepen. Elke nieuwe rijkswebsite krijgt vooraf een bouwkeuring, aan de hand van beschikbare richtlijnen. BZK ontwikkelde een elektronisch (gratis) hulpmiddel om te beoordelen of een website adequaat is gebouwd Webrichtlijnen Overheid. Ook is een genormeerde toetsing mogelijk naar de toegankelijkheid van websites; het waarmerk Drempelvrij.nl.

Met de departementen zijn al afspraken gemaakt dat eind 2006 alle departementale websites worden gebouwd volgens die Webrichtlijnen. Deze afspraken zullen worden verankerd in de Ministerraad. De 'levenscyclus' van websites is ongeveer 3 tot 4 jaar. Dit betekent dat in 2010 de websites die onder de directe verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen
ook daadwerkelijk toegankelijk zijn en volgens de webrichtlijnen gebouwd.
Categorie:
Tag(s):