woensdag, 25. januari 2006 - 13:40

‘Fanny Blankers-Koenpark’ ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Fanny Blankers-Koen park’ wordt binnenkort ter inzage gelegd. Het bestemmingsplangebied omvat het bestaande sportpark en de groenzone aan de zuidkant van het sportpark. Hier zijn enkele maatschappelijke voorzieningen gevestigd. De Hogering, de Hoge en Lage Vaart en de Vrijheidsdreef vormen de grenzen van het gebied. Het bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en aan vervanging toe. Het college van B en W heeft met het voorontwerp bestemmingsplan ingestemd en geeft het vrij voor inspraak. Dit hebben B&W woensdag bekend gemaakt.

In het voorontwerp bestemmingsplan behoudt het gebied de aanwezige functies. Daarnaast maakt het bestemmingsplan toekomstige ontwikkelingen uit het ‘Ontwikkelingsplan Fanny Blankers-Koen park’ mogelijk.

Het bestemmingsplan is de juridische basis voor een optimaal beheer en verdere ontwikkeling van bestaande en eventuele nieuwe sportfaciliteiten in het sportpark. De activiteiten van het asielzoekerscentrum (AZC) worden beëindigd. Voorlopig wordt de accommodatie van het AZC ingezet voor de tijdelijke huisvesting van urgent woningzoekenden. In het groene gebied ten zuiden van het sportpark is een beperkt aantal maatschappelijke functies mogelijk.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 6 februari tot 20 maart 2006 ter inzage bij de gemeentelijke informatiecentra. U kunt tijdens deze periode inspraakreacties op het nieuwe plan indienen.
Provincie:
Tag(s):