donderdag, 9. februari 2006 - 9:57

Barakken uit de Tachtigjarige Oorlog onderzocht

Breda

Woensdag 8 februari heeft wethouder André Adank het eerste exemplaar ontvangen van de publicatie ‘Barakkencomplex Sint Catharinadal te Breda’ uit handen van Xander Alma, die in 2005 als archeoloog is afgestudeerd op dit thema. Met de publicatie van het eerste ErfgoedRapport ‘Barakkencomplex Sint-Catharinadal te Breda' wordt het startsein gegeven voor een nieuwe reeks rapportages van de gemeente Breda.

De soldatenbarakken uit de 17e eeuw, die ten zuiden van de voormalige Kloosterkazerne hebben gestaan zijn het onderwerp van de studie. De barakken zijn tijdens de Tachtigjarige oorlog gebouwd om soldaten van de cavalerie/ruiterij te huisvesten. Ze zijn in 1993 en 1999/2000 archeologisch onderzocht.

Het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat soldatenbarakken uit de Tachtigjarige Oorlog zijn opgegraven. Breda is dan ook de eerste stad in Nederland die hier onderzoek naar heeft verricht. Tot aan de bouw van dit soort barakkencomplexen in de 17e eeuw werden soldaten ingekwartierd in kerken, kloosters en bij de mensen thuis. Omdat de oorlog zo lang duurde, werd de overlast voor de burgerij te groot en is er gezocht naar een nieuwe mogelijkheid om soldaten te huisvesten. De opdracht werd in 1629 gegeven om (in eerste instantie) de Spaanse troepen te kunnen huisvesten. In totaal is het complex circa vijftig jaar in gebruik geweest.
Provincie:
Tag(s):