dinsdag, 4. juli 2006 - 9:43

Blauw alg bij het 't kleine Zeetje

Bunschoten

De provincie Utrecht waarschuwt voor blauwalg bij het recreatiestrand ’t Kleine Zeetje. Om de zwemmers te wijzen op de blauwalg zijn er borden geplaatst bij het strand. Blauwalgen kunnen zich sterk ontwikkelen als het oppervlaktewater in de zomer warm en weinig in beweging is.

Blauwalgen zijn in het water te herkennen als kleine groene bolletjes, die aan het wateroppervlak drijflagen vormen. De drijflaag kan blauwgroen, heldergroen of zelfs roodbruin zijn. In drijflagen van blauwalgen kunnen hoge concentraties giftige stof voorkomen. Ga daarom nooit zwemmen in deze drijflagen en vooral niet met kleine kinderen! Als de huid wel in contact is gekomen met de cyanobacterie is het aan te raden om goed te douchen.
Provincie:
Tag(s):