woensdag, 15. februari 2006 - 12:15

Cultuureducatie in lesprogramma’s

Heerlen

De inzet van de cultuurscouts in Heerlen en de rest van Parkstad Limburg werpt zijn vruchten af. Door hun inzet wordt momenteel bij meer dan 90% van de Heerlense basisscholen op de een of andere manier in het onderwijsprogramma iets gedaan met cultuur. Voor bevordering van cultuureducatie bij de kinderen kunnen de scholen subsidie krijgen.

Een half jaar geleden werd van de regeling nog nauwelijks gebruik gemaakt. Nu behoort Heerlen tot één van de steden waar de meeste subsidies 'Versterking Cultuureducatie' zijn toegewezen. Het ministerie van OCW heeft hier tijdens een werkbezoek aan Heerlen afgelopen week haar waardering voor uitgesproken.

In het schooljaar 2004-2005 is in het primair onderwijs het traject 'Versterking Cultuureducatie' gestart. Doel van dit traject is om cultuur in het primair onderwijs meer tot zijn recht te laten komen en een steviger positie te geven in het onderwijsprogramma van de school.

De cultuurscout primair onderwijs informeerde de scholen over deze regeling. In eerste instantie is het hele primaire onderwijs in Parkstad in kaart gebracht en zijn er contacten gelegd met scholen en instellingen.

Daarbij is er uiteraard ook contact gelegd met de stichtingsbesturen die het gebied Parkstad dekken, waarbij de regeling 'Versterking cultuureducatie’ bij het onderwijs en de stichtingsbesturen flink is gepromoot. Deze informatievoorziening bleek zo'n succes dat de regio Parkstad Limburg nu behoort tot één van de regio’s waar de meeste subsidies 'Versterking Cultuureducatie' zijn toegewezen.

De inzet van de cultuurscout heeft tevens geleid tot de vorming van een klankbordgroep van onderwijsinstellingen voor een visieontwikkeling, die zal moeten leiden tot een structurele opname van cultuureducatie in het schoolplan van de individuele scholen.

Het werk van een cultuurscout kan omschreven worden als een intermediair tussen het onderwijs en de culturele aanbieders in Parkstad, werkend vanuit het onderwijs. Naast een cultuurscout Primair Onderwijs is ook een cultuurscout Voortgezet Onderwijs werkzaam voor Parkstad.

In het kader van deze bemiddeling wordt elk jaar het cultuureducatieve aanbod van Parkstad Limburg gebundeld aan het onderwijs aangeboden. De culturele aanbieders zoals Muziekschool Heerlen, het Industrion, Thermenmuseum, de Danskeuken etc. kunnen zo hun aanbod promoten en het onderwijs kan op een snelle, efficiënte wijze kennis nemen van dat wat er te ‘krijgen’ is.

In de maand mei zal het nieuwe cultuureducatieve aanbod in een nieuwe geactualiseerde brochure worden gepresenteerd.
Provincie:
Tag(s):