dinsdag, 29. augustus 2006 - 13:24

Geen vervolging voor schietende agent

Leeuwarden

Het OM Leeuwarden stelt geen vervolging in tegen de agent die in de nacht van 15 op 16 maart 2006 bij een verkeerscontrole in Wouterswoude schoten loste met zijn dienstwapen waarbij de bestuurder van een personenauto, een 19-jarige man uit de gemeente Dantumadeel, in zijn schouder werd geraakt.

De agent kwam in de bewuste nacht een collega te hulp toen die, na het geven van een stopteken, door één van de vier inzittenden van die auto, tegen de grond werd geslagen.

Toen de inzittenden van de auto vervolgens dreigend in zijn richting liepen, ontstond er een voor hem zeer bedreigende situatie die hem noodzaakte zijn vuurwapen te gebruiken en een schot te lossen. Het schot trof geen doel.

Toen drie van de vier inzittenden van de auto snel wegreden schoot de agent nogmaals. Hierdoor werd de bestuurder van de auto in zijn schouder geraakt, waarvoor hij zich onder doktersbehandeling moest stellen.

De rijksrecherche stelde later een onderzoek in naar het schietincident.

Drie inzittenden van de auto deden aangifte van poging tot zware mishandeling tegen de agent. Deze aangiftes werden door de rijksrecherche meegenomen in het onderzoek. Het proces-verbaal van de rijksrecherche is, met de daarop gebaseerde beoordeling van het OM, vervolgens ter toetsing naar eerder genoemde Adviescommissie gezonden. Het OM heeft overeenkomstig dit advies de genoemde beslissing genomen.

De Adviescommissie politieel vuurwapengebruik (Commissie Van der Burg), steunt het OM in zijn oordeel dat de agent uit noodweer c.q. noodweer-exces handelde, hetgeen strafvervolging uitsluit.

De drie personen die aangifte hebben gedaan tegen de agent kunnen nog tegen de beslissing van het OM, een zogenoemde klacht ex artikel 12 van het wetboek van Strafvordering indienen bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De 22-jarige man uit Dantumadeel die de collega van de agent had neergeslagen, werd op 20 juli 2006 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 246 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, wegens poging tot zware mishandeling met voorbedachte raad. Deze zaak is inmiddels onherroepelijk.
De drie andere mannen zijn overigens niet strafrechtelijk vervolgd.
Provincie:
Tag(s):