donderdag, 23. maart 2006 - 9:22

Legionella gevonden bij politie Amsterdam

Amsterdam

Begin maart is bij een preventieve controle van de watervoorzieningen op het Politie Trainingscentrum Over- Amstel de aanwezigheid van de legionellabacterie geconstateerd. Het gaat om een niet gevaarlijke variant (non-Pneumophila). Direct na constatering van de bacterie zijn de bij protocol vastgestelde maatregelen getroffen.

De ruimtes werden afgesloten, de waterleidingen gereinigd en inmiddels heeft er een hercontrole plaatsgevonden. De uitslag daarvan is nog niet bekend.

Inmiddels is bekend dat één politieman mogelijk toch besmet is geraakt. Hoewel de aangetroffen bacterie van de niet-gevaarlijke soort was, is het niet geheel uit te sluiten dat er toch gevaarlijke soorten legionellabacteriën in de leidingen hebben gezeten. Deze gevaarlijke variant, die longontsteking kan veroorzaken, is niet aangetoond. Ook is niet zeker dat de medewerker die ziekteverschijnselen vertoont, daadwerkelijk besmet is met de bacterie. Verder onderzoek zal dit nog moeten aantonen of uitsluiten.

In verband met bovenstaande heeft de korpsleiding van de politie Amsterdam-Amstelland inmiddels alle korpsleden en gebruikers van het trainingscentrum in kennis gesteld. Hen is geadviseerd wat ze moeten doen bij constatering van griepverschijnselen of een hoest die niet binnen een paar dagen overgaat.
Provincie:
Tag(s):