donderdag, 28. september 2006 - 17:07

Limburgse bevolkingsopbouw blijft achter

Maastricht

De opbouw van de bevolking in Limburg wijkt sterk af van het landelijke beeld. Vooral de regio Zuid-Limburg blijft achter, blijkt uit het rapport ‘Limburg in cijfers 2006’, een jaarlijkse uitgave van de Provincie Limburg.

In de periode 2003 - 2006 nam het aantal inwoners in Zuid-Limburg af met 4.730. Er was een negatief geboortesaldo van 1.324 en een vertrekoverschot van 2.400. Zuid-Limburg heeft relatief veel verweduwde (6,7%) en gescheiden (6,9%) inwoners. Van de 22,0% allochtonen in de regio is een hoog aandeel van 79,2% van westerse afkomst. Intussen zijn er, als gevolg van de doorzettende vergrijzing en een negatief migratiesaldo, bijna 10.000 Limburgers minder. Het aantal 0 tot 20 jarigen daalde met 7.700.

Ook de economie van Zuid-Limburg groeide in 2005 minder dan half zo snel als die van Noord- en Midden-Limburg en Nederland. In de periode 1 april 2004 tot 1 april 2005 verdwenen in Limburg 10.000 banen. Noord- en Zuid-Limburg verloren sterk met 2,27 en 2,32%, in Midden-Limburg ging het om 0,74%.
Provincie:
Tag(s):