maandag, 28. augustus 2006 - 11:17

Loods omgedoopt tot kerk

Het lijkt er op dat de Hersteld Hervormde Gemeente Achterberg binnen afzienbare tijd over een eigen kerkgebouw kan beschikken. Burgemeester en wethouders van Rhenen zijn bereid medewerking te verlenen aan de vestiging van een tijdelijk kerkgebouw in het achterste deel van de loods aan de Boslandweg in Achterberg. En wel voor een periode van maximaal vijf jaar. Aan die medewerking koppelt de gemeente dat er een planschadeovereenkomst wordt gesloten.

Vooruitlopend op een definitieve locatie zoekt de Hersteld Hervormd Gemeente Achterberg naar een tijdelijke oplossing. Daarvoor hebben verschillende locaties de revue gepasseerd. Nadat het gemeentebestuur afwijzend stond ten opzichte van een tijdelijke huisvesting aan de Bovenweg werd het groene licht gegeven aan de tijdelijke huisvesting van de kerkgemeenschap in een loods aan de Achterbergsestraatweg nabij Achterberg.

Met de Rhenenaren, die een zienswijze inbrachten over de kerkgemeenschap in een tijdelijke loods aan de Achterbergsestraatweg, heeft wethouder Ad van Hees overleg gevoerd.Tijdens die gesprekken werd door iedereen gezegd, dat zij geen zienswijzen zullen indienen als er een tijdelijk kerkgebouw aan de Boslandweg komt. Ook is er met de direct omwonenden gesproken. Niemand heeft aangegeven, dat een tijdelijk kerkgebouw aan de Boslandweg als bezwaarlijk wordt gezien.
Provincie:
Tag(s):