woensdag, 23. augustus 2006 - 13:21

Luchtkwaliteit steeds beter in Amersfoort

Amersfoort

In 2005 is de luchtkwaliteit in de stad verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarlijkse luchtkwaliteitsrapportage van de Gemeente Amersfoort. De grenzen voor stikstofdioxide worden op geen enkele plek in de stad overschreden. De grenzen voor het fijn stof worden op twee plaatsen direct naast de snelweg overschreden. De ingezette maatregelen uit het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dragen bij aan een betere luchtkwaliteit.

Landelijk is de trend dat de luchtkwaliteit steeds beter wordt. Dit heeft alles te maken met strengere normen voor industrie en verkeer. Voor de twee overschrijdingsplekken gaat de gemeente met Rijkswaterstaat overleggen om te bezien of het mogelijk is om eerder aan de normen te voldoen dan 2015. De prognose is dat vanaf die tijd sowieso aan de norm wordt voldaan. Weersomstandigheden zijn in belangrijke mate van invloed op de luchtkwaliteit. In 2005 waren de weersomstandigheden gunstig. Veel warme en windstille dagen hebben een ongunstig effect op de gemiddelde luchtkwaliteit.
Provincie:
Tag(s):