zondag, 3. september 2006 - 10:50

'Modder op de weg'

Regio

In de oogsttijd en met name in de natte herfstmaanden zorgt de klei, die bij het oogsten van de andbouwvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit veroorzaakt jaarlijks verkeersongevallen, waarvan sommige met ernstige gevolgen.

De wegbeheerder heeft de taak er op toe te zien dat de wegen schoon zijn. De vervuiler dient er op toe te zien dat er waarschuwingsborden worden geplaatst om het verkeer te attenderen op het door hem verontreinigende wegdek.

Op dit moment worden ondermeer de suikerbieten van het land gehaald. Dit zal nog toch het najaar duren.
Provincie:
Tag(s):