vrijdag, 17. november 2006 - 13:22

Nieuwe elektriciteitscentrales draaien op de wind!

Almere

In het Almeerse stadhuis in de B passage is vanaf maandag 20 november tot en met december een tentoonstelling te bezichtigen van ontwerpen van 5 landschapsarchitecten voor windmolenparken. De ontwerpen zijn gemaakt in opdracht van de Rijksadviseur voor het Landschap Dirk Sijmons. Die gebruikt de ontwerpen weer om het ministerie van Economische Zaken te adviseren over de inpassing van windmolenparken in het landschap.

Een moderne windmolen is een hightech machine, die elektriciteit levert voor ongeveer 5.000 huishoudens. Het zijn elektriciteitsfabrieken op een mast van 105 tot 120 meter hoog, met wieken van 60 meter, waarmee ze in totaal een hoogte van 180 meter of meer bereiken.

Waar plaats je in een vlak landschap windturbines die zo hoog zijn als de Rotterdamse Euromast? Tot nu toe stelden rijk en provincies dat windmolens in samenhang met infrastructuur geplaatst zouden moeten worden. Daarom zijn windmolens praktisch altijd in een rechte lijn geplaatst, langs bestaande wegen of waterwegen. Ook staan ze wel ‘solistisch’ in het landschap, bijvoorbeeld bij een boerderij.

Er staan nu zo’n 1800 molens in Nederland waarvan er 120 in het laatste jaar werden geplaatst. Ook werden er 30 kleine oudjes gesloopt. De molens worden steeds groter. Een nieuwe molen vereist een afstand van 500 meter of meer tot de volgende, wil hij niet in de knoop raken met de buurturbine of ongewenste turbulentie veroorzaken.

Door deze ontwikkelingen wordt het door het rijk de hoogste tijd geacht dat we anders gaan kijken naar de betekenis van windturbines voor ons, de “energieverbruikers�, en naar de manier waarop we ze in het landschap plaatsen. Om die reden is de rijksadviseur voor het landschap verzocht advies in te dienen.

De expositie in het stadhuis bevat aanvullende beelden over windenergie-projecten in Flevoland. Almere krijgt naast de 10 windturbines in Almere Pampus, in 2007 nog 10 windturbines. Deze worden geplaatst in de bocht van de snelweg A 27. Met deze windmolens kunnen circa 15.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Vanwege de geplande stadsuitbreidingen aan de oostkant van Almere is geregeld dat deze windmolens in 2020 weer verwijderd zullen worden.

Deze windexpo valt samen met de ter inzage legging van de “ontwerpbeleidsregels “windmolens� van de provincie Flevoland. Vanaf 30 oktober 2006 liggen deze regels gedurende 6 weken ter inzage in onder andere het provinciehuis en in het Almeers gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde staten van de provincie Flevoland.
Provincie:
Tag(s):