donderdag, 30. november 2006 - 18:17

Nieuwe strooivelden op Kranenburg

Zwolle

Het crematorium Kranenburg krijgt een uitbreiding van het verstrooigebied met ongeveer 1.3 ha. Onderdeel van de uitbreiding is een stuk bos dat aansluit op de bestaande urnentuin. In dit bosgebied komt een nieuwe bosurnentuin. De verstrooituin achter het crematorium blijft bestaan.

Daarnaast heeft het crematorium een gebied in eigendom van ongeveer 0.6 ha dat weer eigendom zal worden van de gemeente. Dit gebied wordt, na tenminste 10 jaar (wettelijke termijn voor grafrust), opgenomen in toekomstige uitbreidingen van de begraafplaats Kranenburg. Het crematorium Kranenburg is een particuliere instelling.

Het nieuwe strooiveld komt achter de grote vijver, gelegen in het hart van de oude begraafplaats. Er kan zowel op grasland als in het bosgebied worden verstrooid. Met het aanwijzen van nieuwe strooivelden is nadrukkelijk rekening gehouden met de in het gebied voorkomende flora, onder andere de ‘Zwolse Anjer’.

In oktober 2003 heeft de gemeenteraad het Masterplan Kranenburg vastgesteld als kader voor de uitbreiding van de begraafplaats tot ongeveer 2040. De eerste uitbreiding, de Parnassusberg, is inmiddels klaar en in gebruik. Nu wordt een start gemaakt met de invulling van het Structuureiland. Hier zal een nieuw uitvaartcentrum komen en er komt een Structuurtuin. Deze tuin vormt de harmonieuze overgang van het uitvaartcentrum naar de rest van de begraafplaats. Het wordt een centraal rustpunt. In overleg met begraafplaats Bergklooster wordt daarnaast gewerkt aan de inrichting van hun nieuwe begraafplaats.
Provincie:
Tag(s):