maandag, 6. februari 2006 - 13:20

Nu ook kans voor 'oudere' huurder in Woudenberg

Woudenberg

De gemeente Woudenberg maakt het voor alle starters tot 55 jaar beter mogelijk om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Daarom wijzigt de gemeente Woudenberg met ingang van 1 februari 2006 het verlotingssysteem. Naast jonge starters kunnen ook ‘oudere starters’ (tot 55 jaar) eerder in aanmerking komen om een huurwoning te bemachtigen.

In 2003 heeft de gemeente Woudenberg een evaluatie gehouden van het woonruimteverdelingsysteem. Uit deze evaluatie bleek dat jonge starters in Woudenberg niet of nauwelijks aan de beurt kwamen om een huurwoning te betrekken. Het college van burgemeester en wethouders heeft toen besloten om, met ingang van 2004, ieder jaar tien woningen te verloten onder jonge starterende één- en tweepersoonshuishoudens tot rond de 30 jaar.

In de praktijk blijkt dat ook de overige starters (tot 55 jaar) op dit moment nog maar nauwelijks aan de beurt komen voor een huurwoning. Dit komt omdat er bij gezinswoningen vrijwel altijd doorstromers inschrijven en deze doorstromers gaan volgens het woonruimteverdelingsysteem vóór op starters.
Om ook de situatie van de ‘oudere’ starters te verbeteren, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, naast de tien woningen die jaarlijks al worden verloot onder jonge starters, met ingang van 2006 ook woningen te gaan verloten onder starters tot 55 jaar.
Provincie:
Tag(s):