maandag, 20. februari 2006 - 18:49

Overheidsaanpak vrijplaatsen

Groningen

Maandag heeft de gemeente Groningen met de Belastingdienst, politie en het Openbaar Ministerie een convenant getekend voor het gezamenlijk aanpakken van vrijplaatsen in de gemeente. In het convenant komen de partijen een onderlinge samenwerking en integrale aanpak overeen om het overheidsoptreden doelmatiger en doeltreffender te maken. Speerpunten in het convenant zijn informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking.

Vrijplaatsen zijn plekken in de gemeente waar bewoners het doelbewust niet zo nauw nemen met regels en wetten, en overheidsoptreden belemmeren. Op die plaatsen worden bijvoorbeeld inkomsten niet opgegeven bij de Belastingdienst of vinden er criminele activiteiten plaats die de veiligheid en de openbare orde onder druk zetten. Vrijplaatsen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen op het gebied van: woonwagencentra, illegale casino's, belhuizen, coffeeshops/ cannabissector, prostitutiesector en achterstandswijken.

Een gezamenlijke aanpak van overtredingen van bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke regels is nodig om een einde te maken aan bedreigingen aan het adres van handhavers, aan ongelijkheid en onveiligheid van bewoners en omwonenden en aan maatschappelijk ongewenste situaties.
Provincie:
Tag(s):