vrijdag, 17. maart 2006 - 13:37

Pand mag als verslaafdenpension gebruikt worden

Leeuwarden

Omwonenden van een als verslaafdenpension te gebruiken pand zijn door de bestuursrechter in het ongelijk gesteld. De rechter is van oordeel dat er voor de gemeente geen aanleiding bestaat om de gebruiksvergunning in te trekken.
De omwonenden hebben de gemeente Leeuwarden gevraagd om de gebruiksvergunning voor het pand in te trekken.

Daarmee zou de ingebruikname als verslaafdenpension kunnen worden voorkomen. De gemeente heeft geweigerd om de gebruiksvergunning in te trekken en is door de rechter in het gelijk gesteld.

De rechter overweegt in zijn uitspraak van 13 maart 2006 dat het pand gebruikt mag worden voor kamerverhuur. SMO Fryslân, de hulpverleningsinstantie die het pand gaat beheren, mag het pand daarom gebruiken voor de permanente huisvesting van zestien personen met verslavings- en andere problemen. Volgens de rechter is niet aangetoond dat het pand als een behandelpension zal worden gebruikt waarin de mensen slechts tijdelijk (voor de duur van hun behandeling) worden opgevangen. Verder voldoet het pand aan de veiligheidseisen die gelden op grond van de Bouwverordening.

De vrees voor overlast van drugsgebruikers en het gevoel van onveiligheid van de omwonenden speelt volgens de rechter geen rol bij de vraag of de gebruiksvergunning kan worden ingetrokken. De vergunning heeft alleen betrekking op het gebruik van het pand als zodanig en niet op het gedrag van individuele bewoners.

Aan beantwoording van de vraag of de manier waarop SMO Fryslân het pand wil gebruiken in strijd is met het bestemmingsplan, is de rechter niet toegekomen. De omwonenden hebben dit weliswaar aangevoerd, maar de bestuursrechter mag zich hierover niet uitlaten vóórdat de gemeente op dit punt een besluit heeft genomen. Deze vraag kan dus pas in een eventuele volgende procedure aan de orde komen.
Provincie:
Tag(s):