zondag, 26. maart 2006 - 17:23

Politie redt 65 vissen

Zaterdag is in het kader van de Toezichtkring natuurhandhaving projectmatig controle gehouden op de rallyvisserij. De controle is gehouden langs de gehele Friese IJsselmeerkust alsmede Makkum, Workum, Stavoren, Hindelopen, Sneek, Balk, IJlst, Heeg, Oudega (W), Woudsend en Bolsward. De controle is uitgevoerd door vier agenten en een voorzitter van een hengelsportvereniging. In totaal zijn 65 vissers gecontroleerd, waarvan een aantal in de fout ging.

In Stavoren is een visser geverbaliseerd voor dierenkwelling. De man, een 43-jarige inwoner van Groningen, had een aantal van tenminste 45 stuks levende vis in een plastic tas, alsmede een groot aantal dode vissen. De levende vis in beslaggenomen en meteen de vrijheid gegeven.

In Heeg werden twee vissers bekeurd voor het bij zich hebben van teveel vis, respectievelijk 67 en 60 stuks alsmede voor dierenkwelling. Een van deze vissers had namelijk ook nog een aantal van zeven stuks levende vis in de tas. Ook hier is de levende vis teruggezet.

In Oudega (W) zijn twee vissers bekeurd voor het teveel dode vis bij zich hebben, respectievelijk 75 en 37 stuks. Beide personen waren met een auto gekomen en in deze auto werd deze vis aangetroffen. Bij onderzoek bleek dat in een van de plastic zakken ook nog levende vis zat, derhalve wederom een
proces-verbaal voor dierenkwelling. Ook deze levende vis (3 stuks) is teruggezet.

In Bolsward is de grootste vangst van de dag gedaan. Daar werd een een 62-jarige visser uit Veendam aangetroffen met in totaal 126 dode vissen in de tas. Ook is in Bolsward nog een visser bekeurd voor vissen zonder geldige sportvisakte. Alle hierboven genoemde vis is in beslaggenomen en zal ter vernietiging worden overgebracht naar vogelopvangcentrum de Fugelhelling te Ureterp.

In totaal zijn negen processen-verbaal opgemaakt tijdens deze actie: vijf voor vissen in strijd met vergunningsvoorwaarden - teveel vis -, drie voor dierenkwelling - levende vis in tas - en eenmaal voor het niet kunnen tonen van de sportvisakte. In beslaggenomen zijn 365 vissen, 85 zijn teruggezet.
Provincie:
Tag(s):