woensdag, 19. juli 2006 - 14:58

Provincie boos op Nuon

Leeuwarden

De provincie Fryslân is als grootaandeelhouder van Nuon ontstemd over de wijze waarop energiebedrijf Nuon informatie geeft over haar toekomstplannen. De provincie wil de gebrekkige informatievoorziening in de Algemene Aandeelhoudersvergadering van september bespreken. Dit staat in een brief die het College van Gedeputeerde Staten heeft verstuurd naar Nuon.

Het college is ontstemd over de informatievoorziening rond het mogelijke fusieplan van Nuon en Essent. Volgens het college zijn de aandeelhouders te laat en niet volledig geïnformeerd over deze plannen. Daarnaast hebben de aandeelhouders van Nuon niet actief informatie gekregen over een indicatief bod dat een Duits energieconcern op Nuon heeft uitgebracht.

De provincie Fryslân is tegenstander van een mogelijke fusie tussen Essent en Nuon. Ze is van mening de fusie erg veel banen zal kosten omdat het in elkaar schuiven van twee soortgelijke bedrijven betekent dat veel posten dubbel bezet zullen zijn. Ook is onvoldoende duidelijk of de Nederlandse Mededingautoriteit akkoord gaat met deze voorgenomen fusie. Bovendien wil de provincie meerder toekomstscenario’s met elkaar kunnen vergelijken.

“Wij zijn zeer verontwaardigd over de manier waarop Nuon met haar aandeelhouders omgaat. Wij voelen ons als mede-eigenaars niet serieus genomen. Daarnaast vermoeden wij dat de energiebedrijven door te fuseren, hopen de splitsingswet van tafel te krijgen in de Eerste Kamer. Ook de Tweede Kamer, die in grote meerderheid de wet heeft aangenomen, wordt dan dus niet serieus genomen� aldus Gedeputeerde Financiën Jan Ploeg.
Provincie:
Tag(s):