donderdag, 12. januari 2006 - 14:45

Provincie maakt loopbrug in Nieuwegein mogelijk

Nieuwegein

Woensdagmorgen ondertekenden de gedeputeerde Ekkers namens de Provincie en de wethouder Van Linge namens de gemeente Nieuwegein het prestatiecontract voor de subsidie van 1,2 miljoen euro voor de realisatie van de loopbrug in het project Lekboulevard - Hoog Zandveld. De subsidie waarborgt de hoge kwaliteitsambities voor dit project. Nieuwegein is de eerste gemeente waarmee de provincie Utrecht een prestatiecontract afsluit in het kader van stedelijke vernieuwing.

De provincie Utrecht hecht groot belang aan stedelijke vernieuwing. Hiertoe zet zij onder meer een stimuleringsfonds in. In totaal heeft de provincie 10 miljoen euro beschikbaar voor zeven gemeenten. De provincie sluit met elke gemeente een prestatiecontract af dat afspraken bevat over de besteding en de wijze waarop de provincie dit controleert.
Provincie:
Tag(s):