woensdag, 28. juni 2006 - 13:08

Specifiek Pardon asielzoekers van oude wet

Arnhem

Op initiatief van D66 Arnhem is maandag 26 juni met zeer grote meerderheid een raadsinitiatief aangenomen waarin het kabinet en parlement verzocht wordt aan alle asielzoekers die vóór 1 april 2001 hun eerste asielverzoek hebben ingediend en zich nu nog in Nederland verblijven (exclusief personen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd), een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.

Vlagtwedde is de eerste gemeente in Nederland die een dergelijke verzoek heeft aangenomen. In Nederland werd dit verzoek voor een Specifiek Pardon tot nog toe in de gemeenteraden van 83 gemeenten gedaan. Deze gemeenten hebben samen 4.094.000 inwoners en de 83% van de raadsleden die vóór stemden vertegenwoordigen 3.055.000 inwoners.

In Arnhem hebben 36 van de 39 raadsleden voor het raadsinitiatief gestemd. Slechts 3 van de 4 VVD raadsleden hebben tegen gestemd. Dit verhoogt het aantal vertegenwoordigde stemmen met ongeveer 134.000 vertegenwoordigde Arnhemmers

Naast de Vlagtwedde motie is in Arnhem tevens de bereidheid van de gemeente besproken om geen asielzoekers meer op straat te zetten. De gemeente en de meerderheid van de gemeenteraad blijft vooralsnog bij haar standpunt dat alleen Arnhemmers niet op straat mogen worden gezet. Wel is uitgesproken dat Arnhem zich aan wil melden bij het project ‘aftellen tot het pardon’.

Het probleem is immers nog verre van opgelost.
Per 1 juni waren er 6.100 asielzoekers die nog op de uitslag wachten, 4.000 verwijderbare personen, die nog geen reisdocumenten hebben, 1.700 mensen die in de nieuwe procedures zitten en 2.400 ex ama’s die hun leefgeld kwijt zijn geraakt, maar al wel voor 1 april 2001 in Nederland waren. Totaal 14.200 mensen die in volledige onzekerheid leven!
Provincie:
Tag(s):