dinsdag, 31. januari 2006 - 18:15

Tien winkelpanden beklad met kruizen

Hilversum

In de nacht van zondag op maandag zijn een tiental winkel- en bedrijfspanden aan de Larenseweg en een kiosk op Station Noord in Hilversum besmeurd met zwarte verf. De panden zijn door nog onbekende verdachte(n) beklad met kruizen en strepen. In negen van de tien gevallen gaat het om winkels en bedrijven waarvan de eigenaar of ondernemer van buitenlandse afkomst is.

De politie Gooi en Vechtstreek neemt de zaak serieus op en doet onderzoek naar de achtergronden van het incident. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Op dit moment kan niet worden vastgesteld of de graffiti een discriminatoir karakter heeft.

Wat opvalt is dat de dader(s) niet alle panden met een buitenlandse eigenaar/ondernemer op de Larenseweg heeft beklad. Een aantal panden is overgeslagen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de achterliggende motieven van de dader(s) zijn geweest.
Provincie:
Tag(s):