maandag, 4. september 2006 - 13:12

Waterschap herstelt heulen uit 1870

Walcheren

Maandag is het waterschap Zeeuwse Eilanden gestart met het herstellen van twee heulen in de sloot die, parallel aan het Kanaal door Walcheren, van Middelburg naar Veere loopt. Een heul (in Zeeland beter bekend als heule) is een rond metselwerk dat als voorloper van de huidige duiker geldt. Het herstel vindt juist nu plaats omdat het onderdeel uitmaakt van de sanering van de rioolsloot.

Gelet op de cultuurhistorische waarde, de technische staat waarin ze verkeren en het feit dat het verwijderen van de dikke laag saneringsbagger de stabiliteit in gevaar brengt, is ervoor gekozen de heulen op te knappen. De totale projectkosten bedragen € 50.000,-. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van Rijk en Provincie. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Mesu.

Heul 1
Nabij het industrieterrein Ramsburg (aan het begin van de sloot) is een heul aanwezig die da-teert uit de tijd van de aanleg van het kanaal (ongeveer 1870). Bij de aanleg van het kanaal zijn kwelsloten gegraven langs de kanaaldijken. Het bijzondere aan deze heul is dat deze is aangelegd onder een bestaande landbouwschuur. Het metselwerk van de heul verkeert in slechte staat maar is zover bekend in originele staat. Het herstel bestaat voornamelijk uit metselwerk-zaamheden. Er worden zoveel mogelijk originele stenen hergebruikt, aangevuld met handgevormde nieuw gebakken stenen van dezelfde kleur, afmeting en eigenschappen. Gemeente Middelburg draagt bij in de kosten.

Heul 2
De tweede heul die hersteld wordt, ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veere maar is eigendom van de gemeente Middelburg. Deze is aangelegd voor een bestaand pad, mogelijk een oud kerkepad richting Kleverskerke. De heul bestaat uit rond metselwerk met aan beide zijden een sluitsteen. Gemeente Middelburg en Stichting Het Zeeuwse Landschap dragen bij in de kosten.

Het Zeeuwse Landschap wil een deel van het aangrenzende natuurterrein voor het publiek inrichten met informatievoorziening en een bankje. In het kader van het Landschapsnetwerk wil de Provincie Zeeland het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren weer in ere herstellen. De heul vormt dan de fysieke verbinding tussen het jaagpad en natuurterrein.

De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd in aansluiting op de sanering van de sloot en moeten begin november afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):