woensdag, 2. mei 2007 - 20:15

Aanmeldcentrum Schiphol weer ingebruik

Schiphol

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft op dinsdag 1 mei 2007 het aanmeldcentrum (AC) Schiphol opnieuw in gebruik genomen na toestemming van de gemeente Haarlemmermeer. Deze ingebruikname volgt op de sinds oktober 2006 uitgevoerde bouwtechnische maatregelen in het kader van de brandveiligheid. Nu deze werkzaamheden zijn afgerond vindt het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer het vanuit het oogpunt van brandveiligheid acceptabel dat het AC voor maximaal 75 asielzoekers weer in gebruik wordt genomen.

De gemeente Haarlemmermeer heeft besloten tot heropening van het AC, nadat aan de gestelde voorwaarden van herstel is voldaan.

Nu de herstelwerkzaamheden ver zijn gevorderd heeft de IND de gemeente verzocht opnieuw toe te staan om 75 asielzoekers in het gebouw te laten verblijven. Het College van Haarlemmermeer heeft ingestemd met dit verzoek, omdat is voldaan aan de gestelde voorwaarden. Daarmee wordt de tijdelijke aanpassing van de gebruiksvergunning, die ziet op het aanwezig mogen hebben van 75 asielzoekers in het aanmeldcentrum, weer geldig.
Provincie:
Tag(s):