woensdag, 28. februari 2007 - 13:20

AID neemt 75 dieren in beslag

Buren

In opdracht van het Functioneel Parket heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op woensdag 28 februari 75 dieren in beslag genomen bij een veehouder in de gemeente Buren.

De 41 runderen en 34 schapen kregen onvoldoende voer en water waardoor ze zijn vermagerd. Ook vertonen veel dieren gezondheidsproblemen, zoals huidaandoeningen en ontstekingen aan de poten. In de stal van de runderen lag een 20 tot 30 centimeter dikke laag mest. Hierdoor hadden deze dieren geen droge ligplaats.

Begin januari werd tijdens een reguliere controle door medewerkers van de AID vastgesteld dat de dieren onvoldoende verzorging kregen. De veehouder kreeg toen een proces-verbaal en werd gesommeerd de omstandigheden te verbeteren en de dieren beter te verzorgen.

Twee weken later bleek tijdens een hercontrole dat de situatie was verbeterd. Een aantal dagen geleden werd echter vastgesteld dat de omstandigheden op het bedrijf en de gezondheid van de dieren ernstig waren verslechterd. Dit beeld werd bevestigd door een ingeschakelde dierenarts.

In overleg met het officier van justitie is toen besloten alle dieren in beslag te nemen. De runderen en schapen zijn ondergebracht bij een opvangadres, waar ze de benodigde verzorging krijgen. Tegen de veehouder wordt wederom proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.
Provincie:
Tag(s):